தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

இணையவழிப்படுத்திய நிறுவனம் பற்றி


டிரையாலஜி டெக்னாலஜிஸ் பி. லிட்,,
Triology Technologies Pvt. Ltd.,


டிரையாலஜி டெக்னாலஜிஸ் பி. லிட்,,
(
Triology Technologies Pvt. Ltd.,)
நிறுவனமானது திறமை மிக்க பொறியியல் வல்லுநர்களைக் கொண்டு
1995ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. எங்களது நிறுவனம்
மென்பொருள் (Software) உருவாக்குவதில் தலை சிறந்த
நிறுவனமாகத் திகழ்கிறது.

எங்களது நிறுவனம் சென்னை மாநகரில் தகவல் தொழில்
நுட்பத்தில் நீண்ட காலமாகத் தனக்கெனத் தனியிடத்தைப்
பிடித்திருக்கிறது. நாங்கள் எல்லா விதமான மென்பொருள் ஆக்கம்
(Software Solutions),
இணையத்தளங்கள் வடிவமைத்தல் மற்றும்
உருவாக்குதல் (Web Designing & Development),
மென்பொருள் பயன்பாடுகள் (Software Applications),
பயன்பாடுகளை மாற்றுதல் (Applications Conversions) மற்றும்
பயன்பாடுகள் மறு கட்டமைத்தல் (Application Re-Engineering)
ஆகியவற்றைத் திறம்படச் செய்து வருகிறோம்.

Office Address

Triology Technologies Pvt. Ltd.,

No: 24, Second Cross Street,West C.I.T. Nager,

Chennai - 600035

Tamilnadu

India

Phone : 044- 24336009 ,24328374

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 18-09-2018 11:34:42(இந்திய நேரம்)