தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kalaikalangiyam-அ

 • ::Kalaikalangiyam::
  அக்கதீபிகை
  அக்கபாதர்
  அக்கமகாதேவி
  அக்கரச்சுதகம்
  அக்கரோட்டு
  அக்காக் குருவி
  அக்காந்தேசீ
  அக்காந்தொசெபலா
  அக்காந்தோடியை
  அக்காரக்கனி நச்சுமனார்
  அக்காரினா
  அக்கி
  அக்கிப்புடை
  அக்கிலீஸ்
  அக்கினி
  அக்கினி நட்சத்திரம்
  அக்கினிப் பாறைகள்
  அக்கீயா
  அக்கீன்
  அக்குரன்
  அக்கெல்தாமா
  அக்டேவியஸ்
  அக்டோபர்ப் புரட்சி
  அக்பர்
  அக்பர் நாமா
  1 - 6 , 98 ; 3 - 755
  அக்பர்பூர்
  அக்பர்ஷா II
  அக்யூமுலேட்டர்
  அக்ரா
  அக்ரிகோலா, நீயஸ் ஜூலியஸ்
  அக்ரிடீன்
  அக்ரிப்பினா
  அக்ரிபிளாவீன்
  அக்ரிலிக அமிலம்
  அக்ரேனியா
  அக்வைனஸ்
  அக்வைனஸ், செயிண்ட் தாமஸ்
  அகச் சிவப்பு கதிர்கள்
  அகண்ட காவிரி
  அகத்தி
  அகத்திய நட்சத்திரம்
  அகத்திய மலை
  அகத்தியம்
  அகத்தியர்
  அகத்தியர் பக்த விலாசம்
  அகத்தியர் சித்த வைத்தியம்
  அகத்தியர் ஞானம் பன்னிரண்டு
  அகத்தியாச்சிரமம்
  அகத்தியான் பள்ளி
  அகத்தீச்சுரர்
  அகதிய முனிவர்
  அகநானூறு
  அகப்பிரதிபலிப்பு
  அகப்பேய்ச் சித்தர்
  அகப்பை
  அகப்பொருள்
  அகப்பொருள் விளக்கம்
  அகம்
  அகம்பல்மால் ஆதனார்
  அகமத் நைஜாம் ஷா
  அகமத்நகர்
  அகமத்ஷா
  அகமத்ஷா அப்தலி
  அகமதாபாத்
  அகமது
  அகமஸ்ஸான்
  அகமுகம் புறமுகம்
  அகர்
  அகர் அகர்
  அகராதி
  அகராதி நிகண்டு
  அகராதிக் கலை
  அகராதிமாலை
  அகல்யாபாய் ஹோல்கார்
  அகலிகை
  அகவர்
  அகவல்
  அகவொட்டுண்ணித் தகட்டுப்புழுக்கள்
  அகழ்தல்
  அகழி
  அகன்
  அகன்காகுவா
  அகன்ற கழிமுகம்
  அகன்ற வாய்ப்பறவைகள்
  அகஸ்டஸ்
  அகஸ்டின், செயின்ட்
  அகஸ்திய பண்டிதர்
  அகஸ்தியர்
  அகா ஆறு
  அகாசி, லூயி
  அகாசி, அலெக்சாந்தர்
  அகிச்சத்ரா
  அகில் மரம்
  அகில பாரத சர்க்கா சங்கம்
  அகில அமெரிக்க ஐக்கியக் கொள்கை
  அகில இந்திய ரேடியோ
  அகில இந்திய அழகுக்கலை கம்மியச் சங்கம்
  அகில இந்தியக் கிராமக் கைதொழிற் சங்கம்
  அகில இந்தியக் கீழ்நாட்டுக் கலை மாநாடு
  அகுதை
  அகூட்டி
  அகோ
  அகோபிலம்
  அகோர சிவம்
  அகோர பத்ததி
  அகோர முனிவர்
  அகோரசிவாசாரியார்
  அகோலா
  அங்கணம்
  அங்கத்
  அங்கதன்
  அங்கமாலை
  அங்கலேசுவரம்
  அங்கவை
  அங்காடி
  அங்காளம்மன்
  அங்குமுத்துப் புலவர்
  அங்கோரா ஆடு
  அங்கோலா
  அச்ச நீலம்
  அச்சடித்தல்
  அச்சம்
  அச்சன் நம்பூதிரிப்பாடு
  அச்சஸன், எட்வர்டு குட்ரிச்
  அச்சான பெரியண்ணா
  அச்சிடும் முறைகள்
  அச்சிறுபாக்கம்
  அச்சு
  அச்சு நாடுகள்
  அச்சு வேலைக் குறிப்புக்கள்
  அச்சு உலோகம்
  அச்சுக்கோக்கும் எந்திரம்
  அச்சுக்கோத்தல்
  அச்சுத களப்பாளர்
  அச்சுதப்ப நாயக்கர்
  அச்சுதபிஷாருடி
  அச்சுதராயன்
  அச்சுதவிக்கந்தன்
  அச்சுதானந்தர்
  அசப்ஜா
  அசம்புமலை
  அசர்பைஜான்
  அசல்குறிப்பு
  அசலாம்பிகை அம்மையார், பண்டிதை
  அசாபுத்தௌலா
  அசாவ் கடல்
  அசிட்டனிலைடு
  அசிட்டால்டிஹைடு
  அசிட்டிக் அமிலம்
  அசிட்டிலீன்
  அசிட்டோபினோன்
  அசிட்டோன்
  அசித்குமார் போஸ்
  அசிதர்
  அசிதன்
  அசிரியா
  அசிரியா நாகரிகம்
  அசிஸி பிரான்சிஸ் முனிவர்
  அசீரணம்
  அசுகுணி
  அசுட்டோஷ் முக்கர்ஜி
  அசுணம்
  அசும்பு
  அசுரர்
  அசுவகந்தி
  அசுவகோஷன்
  அசுவத்தாமன்
  அசுவமேதம்
  அசுவலட்சணம்
  அசுவான்
  அசுவான் அணை
  அசுவினி
  அசெம்பிளி
  அசென்சஷன் தீவு
  அசை (யாப்பு)
  அசைச் சீர்க்குரிய தளை
  அசோகு
  அஞ்சனை
  அஞ்சி
  அஞ்சிலஞ்சியார்
  அஞ்சிலாந்தை மகனார்
  அஞ்சிலாந்தையார்
  அஞ்செங்கோ
  அட்சபாதர்
  அட்சம்
  அட்சய குமார தத்தர்
  அட்சய குமாரன்
  அட்சயத்திரிதியை
  அட்டகம்
  அட்டப் பிரபந்தம்
  அட்டவணைப்படுத்தி
  அட்டவால்பா
  அட்டாக்
  அட்டார்னி ஜெனரல்
  அட்டிலா
  அட்டெபிரின்
  அட்டை
  அட்டை (விலங்கியல்)
  அட்மிரல்
  அட்மிரல்டி தீவுகள்
  அட்மிரல்டி மலைகள்
  அட்ரீனல்கள்
  அட்ரோப்பீன்
  அட்லான்டா
  அட்லான்டிக் சமுத்திரம்
  அட்லான்டிக் சாசனம்
  அட்லான்டிக் உடன்படிக்கை
  அட்லான்டிஸ்
  அட்லாஸ்
  அட்வொக்கேட்டு
  அட்வொக்கேட்டு ஜெனரல்
  அடக்கக் கணக்கு
  அடக்கல்
  அடகு
  அடர்த்தியும், ஒப்படர்த்தியும்
  அடவிக் கோழி
  அடால்பஸ், குஸ்டவஸ்
  அடி (யாப்பு)
  அடிசன், ஜோசப்
  அடித்தளப் பொறியியல்
  அடிதொட்டி
  அடிநிலை
  அடிப்படை உரிமைகள்
  அடிப்படை உள்ளக் கிளர்ச்சி
  அடிப்படை ஏழு உணவுகள்
  அடிபிக அமிலம்
  அடிமைநிலை
  அடிமைநிலை பற்றிய சட்டங்கள்
  அடியரல்லார்க்குப் பொல்லான்
  அடியார் வழிபாடு
  அடியார்க்கு நல்லார்
  அடியார்க்குநல்லார்
  அடிலேடு
  அடிவானம்
  அடிஸ் அபாபா
  அடுக்குநிலச் சாகுபடி
  அடெல்ஹாகு
  அடைக்கலாங் குருவி
  அடைகாக்கும் பெட்டி
  அடைநெடுங் கல்வியார்
  அடைப்பான்
  அடைப்பு
  அடைமானம்
  அடையாறு
  அடையாறு நூல்நிலையம்
  அடைவிடக்கிலி
  அடோவா
  அடோனிஸ்
  அண்டங்காக்கை
  அண்டர்மகன் குறுவழுதி
  அண்டலூஷியா
  அண்டிரன்
  அண்டிரோமீடா
  அண்டிறீக் பாதிரியார்
  அண்டோரா
  அண்ணன் தம்பி இல்லங்கள்
  அண்ணாசுவாமி முதலியார்
  அண்ணாமலை ரெட்டியார்
  அண்ணாமலை வெண்பா
  அண்ணாமலைச் சதகம்
  அண்ணாமலைச் செட்டியார் ராஜா, சர்
  அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
  அணி
  அணிகள்
  அணில்
  அணிலாடு முன்றிலார்
  அணிவகுப்பு
  அணு
  அணு நிறைகளைத் திருத்தல்
  அணு குண்டு
  அணு குண்டு ஆக்கத் திட்டம்
  அணு சக்தி
  அணு சக்தியின் பயன்கள்
  அணு நிறமாலைகள்
  அணு வடிவங்கள்
  அணு வலுவெண்
  அணு அடுக்கு
  அணு உட்கரு
  அணுக்களின் எலெக்ட்ரான் அமைப்பு (அணு வடிவங்கள்)
  அணுக்கொள்கை
  அணுச்சிதைவு
  அணுசக்தி நிலையம், டிராம்பே
  அணுசக்திக் கமிஷன்
  அணுசக்திச் சட்டம்
  அணுசக்தித் தாதுக்கள் துறை
  அணுசக்தியின் பயன்கள்
  அணுசக்தியும் மருத்துவமும்
  அணுசக்திவாய்ந்த தாதுக்கள்
  அணுநிறை
  அணுநிறை அளவுகள்
  அணைகள்
  அத்தம்
  அத்தர்
  அத்தார்
  அத்திக்கள்
  அத்திச் சாதி
  அத்திப்பூச்சி
  அத்திரி
  அத்திரி முனிவர்
  அத்துவித உண்மை
  அத்துவிதக் கலிவெண்பா
  அத்வைதம்
  அதங்கோட்டாசிரியர்
  அதம்னான்
  அதர்வ வேத சங்கிதை
  அதர்வ வேதம்
  அதர்வர்
  அதி ஈங்க்
  அதிகச் சலுகை ஷரத்து
  அதிகப் பற்று
  அதிகார வரம்பு
  அதிகாரப் பத்திரச்சட்டம்
  அதிகாரப் பத்திரம்
  அதிகாரப் பிரிவினை
  அதிபத்த நாயனார்
  அதிபரவளைவு
  அதிபாவனை
  அதிபூரிதம்
  அதிமதுர கவி
  அதிமதுரம்
  அதிமந்தர் கல்வி
  அதிமாநுஷஸ்தவம்
  அதியமான்
  அதியன் விண்ணத்தனார்
  அதிர்ச்சி
  அதிர்ச்சிச் சிகிச்சை
  அதிர்ச்சிதாங்கி
  அதிர்ச்சிப் படைகள்
  அதிர்ச்சிப் பதிவுகளை விளைக்கும் விதம்
  அதிர்வு
  அதிர்வு வகைகள்
  அதிர்வெண்
  அதிர்வெண்ணை அளக்கும் சாதனங்கள்
  அதிரகசியம்
  அதிராம பட்டினம்
  அதிராவடிகள்
  அதிவிடையம்
  அதிவீரராம பாண்டியர்
  அதினே
  அதீத மைக்ராஸ்கோப்பு
  அதீத மையவிசைக் கருவி
  அதீத அகம்
  அதீத உளவாற்றல்
  அதீதப் புலன்காட்சி
  அந்தக்கவி வீரராகவ முதலியார்
  அந்தகக்கவி வீரராகவ முதலியார்
  அந்தமான் தீவுகள்
  அந்தமானியர்
  அந்தரத்தாமரை
  அந்தராளம்
  அந்தாதி
  அந்தாம் பிரயோன்சா
  அந்தி இளங்கீரனார்
  அந்தி ஒளி
  அந்திமான்
  அந்திரோகிலீசு
  அந்துவஞ்சாத்தன்
  அந்துவன்
  அந்துவன் கீரன்
  அந்துவன் கீரனைக்காவட்டனார்
  அந்தோணி ஈடன்
  அந்தோனிக்குட்டி அண்ணாவியார்
  அநதாரியப்ப முதலியார்
  அப்சரா
  அப்சல்கான்
  அப்டன் சிங்க்ளேர்
  அப்துர் ரசாக்
  அப்துர் ரஹ்மான்கான்
  அப்துல் காதிர் ஷாஹல் ஹமீது
  அப்துல் காதிரி
  அப்துல் ரஹீம்கான் கானா
  அப்துல் லத்தீப்
  அப்துல் ஹமீது II
  அப்துல்லா குதுப்ஷா
  அப்ப கவி
  அப்பர்
  அப்பலேச்சியன் மலைகள்
  அப்பாசிட்
  அப்பாசியா
  அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார்
  அப்பாலோ
  அப்பாலோடோரஸ்
  அப்பாவையர்
  அப்பாஜி
  அப்பிரகம்
  அப்பிள்ளையார்
  அப்பினைன் மலைத்தொடர்
  அப்புகுட்டி ஐயர்
  அப்பூதி அடிகள்
  அப்பூலியா
  அப்பைய தீட்சிதர்
  அப்பொலோனியஸ், பெர்கா நாட்டு
  அப்போசைனேசீ
  அப்போஸ்தல விசுவாசப் பிரமாணம்
  அப்போஸ்தலர் நடபடிகள்
  அப்ரடைட்டி
  அப்லீசியா
  அபச்செவன்
  அபய குலசேகரன்
  அபயன்
  அபராஜித வர்மன்
  அபராஜிதன்
  அபரோக்ஷானுபூதி
  அபனாசி நிக்கிட்டின்
  அபனேந்திரநாத தாகூர், டாக்டர்
  அபிசித்து
  அபிசீனியா
  அபிடாஸ்
  அபிதான சிந்தாமணி
  அபிதானகோசம்
  அபிநந்தனர்
  அபிநயதர்ப்பணம்
  அபிநயம்
  அபிநவகுப்தர்
  அபிமன்னியு
  அபிமன்னு
  அபிராமய்யா
  அபிராமி பட்டர்
  அபிராமி அந்தாதி
  அபினி
  அபினி வர்த்தகம், சீனாவில்
  அபீஜான்
  அபுகிர் விரிகுடா
  அபுபக்கர்
  அபுல் பசல்
  அபுல் வாபா
  அபுல் ஹஸன்
  அபுல்பெய்சி
  அபெர்டீன்
  அபெர்டீன் ஆங்கஸ்
  அம்பர்
  அம்பர் கிழான் அருவந்தை
  அம்பர் மாகாளம்
  அம்பலவாண தேசிகர்
  அம்பலவாண நாவலர்
  அம்பலவாண பண்டிதர்
  அம்பலவாணக் கவிராயர்
  அம்பா சமுத்திரம்
  அம்பா ஆறு
  அம்பாய்னா
  அம்பாலா
  அம்பிகாகிரி ராய்சௌத்தரி
  அம்பிகாபதி
  அம்பிகாபதி கோவை
  அம்பிகை பாகர்
  அம்பிரியா
  அம்பெலிபெரீ
  அம்மங்கா தேவி
  அம்மள்ளனார்
  அம்மான் பச்சரிசி
  அம்மானை
  அம்மானை வரி
  அம்மானை விளையாட்டு
  அம்மானைக்காய்
  அம்மானைப் பருவம்
  அம்மானைப் பாட்டு
  அம்மீட்டர்
  அம்மூவனார்
  அம்மெய்யன் நாகனார்
  அம்மை
  அம்மை குத்தல்
  அம்மை நோய்கள் (கால்நடை)
  அம்மை வகைகள்
  அம்மைச்சி
  அம்மொனைட்டுகள்
  அம்மோனியம் கார்பனேட்டு
  அம்மோனியம் சல்பேட்டு
  அம்மோனியம் நைட்ரேட்டு
  அம்மோனியா
  அம்மோனியா உப்புக்கள்
  அமர்நாத்
  அமர்நீதி நாயனார்
  அமர காதலர்
  அமரக் கோட்டை
  அமரகோசம்
  அமரசிங்கு
  அமரநாத்
  அமரநாத் ஜா, பண்டிட்
  அமரநாந்தேசீ
  அமராவதி
  அமராவதி நகர்
  அமராவதிச்சிற்ப மரபு
  அமரில்லிடேசீ
  அமனுல்லாகான்
  அமாநத்
  அமாவாசை
  அமித லாப வரி
  அமிதசாகரர்
  அமியோ
  அமிர்த கவிராயர்
  அமிர்த மகால் மாடு
  அமிர்தசரஸ்
  அமிர்தசரஸ் படுகொலை
  அமிர்தபஜார்
  அமிர்தலிங்க சுவாமிகள்
  அமிலங்கள்
  அமிலச் சாயங்கள்
  அமிலத் தீக்களிமண் செங்கல்
  அமின்கள்
  அமினோ அமிலங்கள்
  அமீபா
  அமீபா சீதபேதி
  அமீர் மீனாயீ
  அமீர் ஷெர் அலி
  அமீர் அலி
  அமீர்குஸ்ரு
  அமீலியா ஏர்ஹார்ட்
  அமீன் தீவுகள்
  அமுக்கிரா
  அமுதசுரபி
  அமுதன்
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-09-2016 12:42:05(இந்திய நேரம்)