தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kalaikalangiyam-ஆ

 • ஆக்
  ஆக்க இயல் ஊக வாணிகம்
  ஆக்கநிலை
  ஆக்கநிலையிருத்தம்
  ஆக்கன்
  ஆக்காட்ஸ்க் கடல்
  ஆக்காடு
  ஆக்கிட்டா
  ஆக்கிரமண ஊக வாணிகம்
  ஆக்கினாவா
  ஆக்கினேய புராணம்
  ஆக்கூர்
  ஆக்சலேட்டுகள்
  ஆக்சஸ் ஆறு
  ஆக்சாலிக அமிலம்
  ஆக்சி அசிடிலீன் ஊதுகுழல்
  ஆக்சிகரணமும் குறைத்தலும்
  ஆக்சின்
  ஆக்சிஜன்
  ஆக்சைடுகள்
  ஆக்சைடுகளும் ஆக்சி அமிலங்ளும்
  ஆக்சொலாட்டில்
  ஆக்ட்டியப் போர்
  ஆக்ட்டினைடுகள்
  ஆக்ட்டேவ்ஷனூட்
  ஆக்ட்டேவியஸ்
  ஆக்டன்
  ஆக்டியம்
  ஆக்டினோசோவா
  ஆக்டினோப்டெரிஜியை
  ஆக்டினோமைகோசிஸ்
  ஆக்டினோமைசீட்ஸ்
  ஆக்டீனியம்
  ஆக்டேவியஸ்
  ஆக்மெம்னன்
  ஆக்ரா
  ஆக்ரா பல்கலைக்கழகம்
  ஆக்ரான்
  ஆக்லந்து பிரபு
  ஆக்லஹாமா
  ஆக்லாந்து
  ஆக்ஸ்பர்க்
  ஆக்ஸ்போர்டு
  ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகம்
  ஆகமப் பிராமாண்யம்
  ஆகமம்
  ஆகமெம்னன்
  ஆகன்காகுவா
  ஆகா கான்
  ஆகாச கங்கை
  ஆகாசத்தாமரை
  ஆகாடெ காலம்
  ஆகாய விமானம்
  ஆகாயக்கப்பல்
  ஆகூரா மஸ்தா
  ஆங்க்காரா
  ஆங்கர்மான் (ஆறு)
  ஆங்காரா ஆறு
  ஆங்கிலக் கட்டுரை
  ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி
  ஆங்கிலம்
  ஆங்கிலோ சாக்சன் சட்டங்கள்
  ஆங்கிலோ எகிப்திய சூடான்
  ஆங்கோர்
  ஆங்கோர்வாட்
  ஆங்ஸ்ட்ராம்
  ஆச்சாமரம்
  ஆச்சாரிய கிருபளானி
  ஆசந்தி
  ஆசர், டோபீயாஸ் மீக்கேல் காரல்
  ஆசனவாய் நோய் (கால்நடை)
  ஆசாது, அபுல் கலாம்
  ஆசார்ய ஹ்ருதயம்
  ஆசார்யா கிருபளானி
  ஆசார்யா நரேந்திரதேவ்
  ஆசாரக் கோவை
  ஆசியச் சங்கம்
  ஆசியட்ஸ்கி, கார்ல் வான்
  ஆசியா
  ஆசியா மைனர்
  ஆசியாகோ
  ஆசியாவின் பொதுச் சந்தை
  ஆசிரிய நிகண்டு
  ஆசிரிய மாலை
  ஆசிரிய விருத்தம்
  ஆசிரியத்தாழிசை
  ஆசிரியத்துறை
  ஆசிரியப்பா
  ஆசிரியர் கல்வி
  ஆசிரியர் நல்லந்துவனார்
  ஆசிரியன் பெருங்கண்ணனார்
  ஆசு கவி ராஜசிங்கம்
  ஆசுன்சியோன்
  ஆசூர்பானிபல்
  ஆசெல்லி, காஸ்பரோ
  ஆஞ்சு
  ஆஞ்சைனா பெக்டரிஸ்
  ஆட்காட்டி குருவி
  ஆட்கொல்லிகள்
  ஆட்சி வேண்டாக் கொள்கை
  ஆட்ட மைதானம்
  ஆட்டங்களும் விளையாட்டுக்களும்
  ஆட்டவா
  ஆட்டவா ஒப்பந்தம்
  ஆட்டனத்தி
  ஆட்டனைட்டு
  ஆட்டிக்கா
  ஆட்டு ஈ
  ஆட்டோ
  ஆட்டோ I, மகா
  ஆட்டோ பேரரசர்
  ஆட்டோ லீலியந்த்தால்
  ஆட்டோ, நிக்கலஸ் ஆகஸ்ட்
  ஆட்டோவான் பிஸ்மார்க்
  ஆட்பெர்ட்
  ஆட்ரியஸ்
  ஆட்லர்
  ஆட்லர், ஆல்பிரடு
  ஆட்லெஸ்
  ஆட்லெஸ் மலைகள்
  ஆடபான், ஜான் ஜேம்ஸ்
  ஆடம் ஸ்மித்
  ஆடர்
  ஆடாதோடை
  ஆடி
  ஆடிசி
  ஆடிசியஸ்
  ஆடிப்பெருக்கு
  ஆடிபூரம் திருவிழா
  ஆடிஜே ஆறு
  ஆடு
  ஆடு தீண்டாப்பாளை
  ஆடுகோட்பாட்டுச் சேரலாதன்
  ஆடுதுறை
  ஆடுதுறை மாசாத்தனார்
  ஆடெம்ஸ், ஜேன்
  ஆடென்
  ஆடை அணிகள்
  ஆடைகள்
  ஆண்குறி நோய்கள் (கால்நடை)
  ஆண்ட்ரியாஸ் விசேலியஸ்
  ஆண்ட்ரூஸ்
  ஆண்ட்ரூஸ், சார்லஸ் பிரீர்
  ஆண்டர்சன் ராஞ்சு அணை
  ஆண்டர்சன், ஹான்சு கிறிஸ்தியன்
  ஆண்டர்ஸ் ஸோரன்ஸன் வேதல்
  ஆண்டார் கோயில்
  ஆண்டாள்
  ஆண்டாள் சந்திரகலாமாலை
  ஆண்டாள் பிள்ளைத் தமிழ்
  ஆண்டிப் புலவர்
  ஆண்டிபயோடிக்குகள்
  ஆண்டீஸ் மலைகள்
  ஆண்டு
  ஆண்டுரூ கார்னெகி
  ஆண்டுரூ பால்பர், டாக்டர்
  ஆணல்
  ஆணி
  ஆணித்தூண்
  ஆத்தா
  ஆத்தி
  ஆத்திசூடி
  ஆத்திசூடி புராணம்
  ஆத்திசூடி வெண்பா
  ஆத்திரையன் பேராசிரியன்
  ஆத்தூர்
  ஆத்மநாத தேசிகர்
  ஆத்மோபதேச சதகம்
  ஆதன் அவினி
  ஆதன் அழிசி
  ஆதன் எழினி
  ஆதன் ஒரி
  ஆதன்சன், மைக்கல்
  ஆதன்ஸ்
  ஆதனுங்கன்
  ஆதாம் காட்லாப் ஆலன்ஸ் லேகர்
  ஆதாம் சிகரம்
  ஆதாம் பாலம்
  ஆதாம் வாராவதி
  ஆதாம், ஏவாள்
  ஆதாரக் கல்வி
  ஆதாரக் கல்வி முறை
  ஆதாளை
  ஆதி
  ஆதி சேது
  ஆதி அருமன்
  ஆதிக் குடிகள்
  ஆதிக்கம் பணிவு
  ஆதிக்குடிகள் ஆட்சி முறை வரலாறு
  ஆதிக்குடிகள் ஆட்சி முறை
  ஆதிகால ஓவியம்
  ஆதிகுடிகள், இந்தியா
  ஆதிச்சநல்லூர்
  ஆதிசங்கரர்
  ஆதிசேடன்
  ஆதிசேஷன்
  ஆதிசைவர்
  ஆதித்த சோழன்
  ஆதித்தன்
  ஆதிநாதர்
  ஆதிபகவன்
  ஆதிபத்தியக் கோட்பாடு
  ஆதிபுர தலபுராணம்
  ஆதிமந்தி
  ஆதியப்ப நாவலர்
  ஆதியப்பனார்
  ஆதியாழ்
  ஆதிரை
  ஆதிலட்சுமி
  ஆதிவராக கவி
  ஆதிவளர் சடகோப சுவாமிகள்
  ஆதிவாயிலார்
  ஆதொண்டை
  ஆதொண்டைச் சக்கரவர்த்தி
  ஆதோனி
  ஆந்த்ரகுவினோன் தொட்டிச்சாயங்கள்
  ஆந்த்ரசீன்
  ஆந்தனி புரூடு
  ஆந்திர மொழி
  ஆந்திர ராச்சியம்
  ஆந்திரப் பல்கலைக்கழகம்
  ஆந்திரப்பிரதேசம்
  ஆந்திரர்
  ஆந்திரே மார்வா
  ஆந்தை
  ஆந்தைக் காதல்
  ஆந்தைகள்
  ஆந்தோசயனின்கள்
  ஆநந்தமடம்
  ஆப் ஆறு
  ஆப்கானிய யுத்தங்கள்
  ஆப்கானிஸ்தானம்
  ஆப்டே, ஹரி நாராயன்
  ஆப்பலோனியஸ்
  ஆப்பா
  ஆப்பியின் பாதை
  ஆப்பிரிக்க மொழிகள்
  ஆப்பிரிக்க இலக்கியம்
  ஆப்பிரிக்கக் குதிரை நோய்
  ஆப்பிரிக்கா
  ஆப்பிள்
  ஆப்பு
  ஆப்போ மலை
  ஆப்ரே
  ஆப்ரொடைட்டி
  ஆபட் டானியல்
  ஆபர்க்ரோம்பி
  ஆபிரகாம்
  ஆபிரகாம் பண்டிதர், ராவ் சாகிப், மு.
  ஆபு
  ஆபுத்திரன்
  ஆபெர்கிராம்பி, லாசல்ஸ்
  ஆபெல், ஜான் ஜேகப்
  ஆம்பிட்ரியன்
  ஆம்பியர்
  ஆம்பியர் மணி
  ஆம்பியாக்சஸ்
  ஆம்பிளிஸ்டோமா
  ஆம்பிளிஸ்டோமா டைக்ரினா
  ஆம்புலன்ஸ்
  ஆம்பூர்
  ஆம்ஸ்க்
  ஆம்ஸ்டர்டாம்
  ஆம்ஹர்ஸ்ட் பிரபு
  ஆமண்டம்
  ஆமணக்கு
  ஆமணக்குக் குடும்பம்
  ஆமர்த்தக மடம்
  ஆமலகங்கள்
  ஆமன்
  ஆமான்
  ஆமிஸ்
  ஆமுண்ட்ஸென்
  ஆமூடாரியா ஆறு
  ஆமூர்க் கவுதமன் சாதேவனார்
  ஆமூர்மல்லன்
  ஆமூர்முதலி
  ஆமெசான்
  ஆமை
  ஆய்
  ஆய் அண்டிரன்
  ஆய் எயினன்
  ஆய்க்கன், ருடால்ப் கிறிஸ்டோப்
  ஆய்குடி
  ஆய்ப்பன், மால்மடி
  ஆய்மா
  ஆயத்தொலைகள்
  ஆயர்பாட்டு
  ஆயாமா, ஈவாவா
  ஆயிரத்தளி
  ஆயிலர் எண்கள்
  ஆயிலர், லியோனார்டு
  ஆயிலியம்
  ஆயினி
  ஆயுதப் போலீஸ் படை
  ஆயுதம்
  ஆயுர்வேதம்
  ஆயுள் இன்ஷு ரன்சு
  ஆர்
  ஆர் நதி
  ஆர்க்கன்சா
  ஆர்க்காட்டு நவாபுகள்
  ஆர்க்காடு
  ஆர்க்காடுகிழார் மகனார் வெள்ளைக் கண்ணத்தனார்
  ஆர்க்கிடு
  ஆர்க்கிமிடியன் திருகு
  ஆர்க்கிமிடீஸ்
  ஆர்க்கியாப்டெரிக்ஸ்
  ஆர்க்கினித் தீவுகள்
  ஆர்க்கேஞ்சல்
  ஆர்க்கேடியா
  ஆர்க்கைடஸ்
  ஆர்க்டிக் சமுத்திரம்
  ஆர்க்டிக் வட்டம்
  ஆர்க்ரைட்டு, சர் ரிச்சர்டு
  ஆர்கண்டி
  ஆர்கலிஸ்
  ஆர்கன்
  ஆர்கனாட்டுக்கள்
  ஆர்கான்
  ஆர்சனிக்கின் கூட்டுக்கள்
  ஆர்சனிக்கு
  ஆர்ட்டீசியன் ஊற்று
  ஆர்ட்னள்ட்சோன், கிளாஸ் பான்டஸ்
  ஆர்டென்
  ஆர்த்தாசர்சிஸ்
  ஆர்த்தாப்ட்டிரா
  ஆர்த்ரொபோடா
  ஆர்தர்
  ஆர்தர் லூவிஸ்
  ஆர்ப்பிங்ட்டன்
  ஆர்பியஸ்
  ஆர்பீலா
  ஆர்ம்ஸ்ட்ராங்கு, வில்லியம் ஜார்ஜ், பிரபு
  ஆர்ம்ஸ்ட்ராங்கு, எம்.ஈ.
  ஆர்மடா
  ஆர்மடில்லோ
  ஆர்மா
  ஆர்மீனிய மொழி
  ஆர்மீனியா
  ஆர்மோனியம்
  ஆர்லியன்ஸ்
  ஆர்வில் ரைட்
  ஆர்னல்டு பென்னட்
  ஆர்னல்டு, சர் எட்வின்
  ஆர்னல்டு, மாத்தியூ
  ஆர்னல்டு, ஜோசெப்
  ஆர்னி மக்னுசன்
  ஆர்னிதொரிங்க்கஸ்
  ஆர்னோ
  ஆர்ஜென்டீனா
  ஆர்ஸ்பினமீன்
  ஆர்ஹு சு
  ஆரகன்
  ஆரசோனா
  ஆரஞ்சு
  ஆரஞ்சு சுதந்திர நாடு
  ஆரஞ்சு நதி
  ஆரணி
  ஆரணியகம்
  ஆரபூரக் கடல்
  ஆரம்ப வாதம்
  ஆரம்பக் கல்வி
  ஆரம்பப் பள்ளிக் கட்டடம்
  ஆரம்பப் பள்ளிகள்
  ஆரமீயர்கள்
  ஆரராட்
  ஆரல்
  ஆரல் கடல்
  ஆரவ்கானியன்கள்
  ஆரவல்லி மலை
  ஆரஸ்டிப்பஸ்
  ஆராக்கேரியா
  ஆராவமுதாச்சாரியார்
  ஆராஸ்
  ஆரிகன்
  ஆரிகா
  ஆரிகுலேரியா
  ஆரிய சமாஜம்
  ஆரியங்காவு
  ஆரியப் படை தந்த நெடுஞ்செழியன்
  ஆரியப்பப் புலவர்
  ஆரியபட்டர்
  ஆரியபட்டீயம்
  ஆரியபுரம்
  ஆரியர்கள்
  ஆரியவரசர் யாழ்ப் பிரமதத்தனார்
  ஆரியவரசன் பிரகத்தன்
  ஆரினாக்கோ
  ஆரிஸ்டாபனீஸ்
  ஆரீயாஸ்டா
  ஆரீலியஸ், மார்க்கஸ்
  ஆரீலியா
  ஆருணியரசன்
  ஆருத்திரா தரிசனம்
  ஆருதத்
  ஆரூடம்
  ஆரே ஆறு
  ஆரேசீ
  ஆரை
  ஆரோக்கியம்
  ஆரோரூட்டு
  ஆல் பட்டானி
  ஆல்க்காக்
  ஆல்க்காட், கர்னல் எச், எஸ்.
  ஆல்க்வின்
  ஆல்கலாயிடுகள்
  ஆல்கஹால்கள்
  ஆல்கஹாலும் கைத்தொழிலும்
  ஆல்காக்கள்
  ஆல்காட், ஹென்றி ஸ்டீல்
  ஆல்கால்
  ஆல்குவாரெஜ்மி
  ஆல்சூபி
  ஆல்சேஸ் லோரேன்
  ஆல்ட்டாசிமத்து
  ஆல்ட்டாமீரா
  ஆல்ட்டாய் மலைகள்
  ஆல்ட்டாயிர்
  ஆல்டால் தொகுப்பு
  ஆல்டிரொவாண்டா
  ஆல்டிரொவாண்டி, யுலிஸ்ஸி
  ஆல்டிஹைடுகளுக்கும் கீட்டோன்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்
  ஆல்டிஹைடுகளுக்கும் கீட்டோன்களும்
  ஆல்தீயா
  ஆல்ப்ஸ்
  ஆல்பகர்க்
  ஆல்பகோடா
  ஆல்பட்ராஸ்
  ஆல்பயெரி
  ஆல்பர்க்
  ஆல்பர்ட்
  ஆல்பர்ட் எரி
  ஆல்பர்ட்டா
  ஆல்பனி
  ஆல்பா துகள்
  ஆல்பா லோங்கா
  ஆல்பாக் கதிர்கள்
  ஆல்பான்ஸி
  ஆல்பியெரீ
  ஆல்பிரட்
  ஆல்பிரட் பினே
  ஆல்பிரடு
  ஆல்பிரடு பினே
  ஆல்பிரடு மார்ஷல்
  ஆல்பிரிக்
  ஆல்பேனிய மொழி
  ஆல்பேனியா
  ஆல்பைன் ஆடு
  ஆல்போர்ட்
  ஆல்போர்ட், ஜீ.டபிள்யூ.
  ஆல்போர்ட், எப். எச்.
  ஆல்போனா
  ஆல்மஜெஸ்ட்
  ஆல்மா ஆட்டா
  ஆல்வா பிரபு
  ஆல்வாய்
  ஆல்ஜிசிராஸ் மாநாடு
  ஆல்ஜியர்ஸ்
  ஆல்ஜிரியா
  ஆல்ஸ்டெட்
  ஆல்ஸ்பைஸ்
  ஆலகாஸ்
  ஆலங்கட்டி
  ஆலங்கானம்
  ஆலங்கீர்
  ஆலங்குடி
  ஆலங்குடி வங்கனார்
  ஆலத்தூர் கிழார்
  ஆலந்து தீவுகள்
  ஆலப்புழை
  ஆலபாமா
  ஆலம்பாடி மாடு
  ஆலம்பேரி சாத்தனார்
  ஆலம்மரம்
  ஆலமீடா
  ஆலரிக்
  ஆலவாய்
  ஆலன் (ஆறு)
  ஆலன் ஷெப்பார்டு
  ஆலா
  ஆலா டாக்
  ஆலாலசுந்தரம் பிள்ளை, காஞ்சி
  ஆலிபீன்கள்
  ஆலியார்
  ஆலீவ்ஸ் மலை
  ஆலெகேனி
  ஆலை மலைகள்
  ஆவணி அவிட்டம்
  ஆவர்கள்
  ஆவர்த்த பாகுபாடு
  ஆவர்த்த விதி
  ஆவர்த்த விதியும் அணு அமைப்பும்
  ஆவர்த்த அட்டவணைகள்
  ஆவர்த்த அட்டவணையிலுள்ள முறை பிறழ்ச்சி
  ஆவா
  ஆவாரை
  ஆவி
  ஆவி அடர்த்தி
  ஆவிகளும் ஆவியாதலும்
  ஆவிசென்னா
  ஆவிட்
  ஆவியர்
  ஆவியாகும் வெப்பம்
  ஆவிரை
  ஆவிஸ் ஸ்டாப்பர்டு
  ஆவுடை அம்மாள்
  ஆவுடையார் கோவில்
  ஆவுர் மூலங்கிழார்
  ஆவுர் மூலங்கிழார் மகனார் பெருந்தலைச் சாத்தனார்
  ஆவூர் அழகியார்
  ஆவூர்க் காவிதிகள் சாதேவனார்
  ஆவூர்க் கௌதமன் சாதேவன்
  ஆவூர்கிழார்
  ஆவூர்கிழார் மகனார் கண்ணனார்
  ஆவூனா (ஆறு)
  ஆவொசெட்
  ஆழ்கடல் சமவெளியும், ஆழ்பகுதிகளும்
  ஆழ்கடல் விலங்குகள்
  ஆழ்கடலியல்
  ஆழ்வார்கள்
  ஆழ்வார்திருநகரி
  ஆழ்வாரப்பப் பிள்ளை
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-09-2016 12:42:11(இந்திய நேரம்)