தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kalaikalangiyam-உ

 • ::Kalaikalangiyam::
  உக்கிர ஜோதி
  உக்கிரகுமார பாண்டியன்
  உக்கிரப் பெருவழுதி
  உகா
  உகாய்க்குடி கிழார்
  உச்ச நீதிமன்றம்
  உச்சமும் நீசமும்
  உச்சயினி
  உசில்
  உட்கரு
  உட்கரு (அணு வடிவங்கள்)
  உட்கருவில் தொழிற்படும் விசைகள் (அணு வடிவங்கள்)
  உட்பாட்டு வெளிப்பாட்டு ஆய்வு
  உடம்பு பிடித்தல்
  உடல்
  உடல் தேறுகாலம்
  உடல் தோற்ற மானிடவியல்
  உடல் நஞ்சால் உண்டாகும் உளக்கோளாறு
  உடல் உரம் வளர்த்தல்
  உடல் உரிமை
  உடலமைப்பியல்
  உடலமைப்பியல் கட்டுரைகள்
  உடலமைப்புக் கொள்கையினர் கருத்துக்கள்
  உடலளவு ஆளுமைச் சோதனை
  உடலியல்
  உடலியல் கட்டுரைகள்
  உடலியல் உளவியல்
  உடலுக்கும் உள்ளத்துக்குமுள்ள உறவு
  உடற் கல்வி
  உடற் கல்வியின் பயன்
  உடற் களைப்பு
  உடற்சூடு
  உடற்பயிற்சி
  உடன் பங்காளித்துவம்
  உடன்படிக்கை
  உடன்படிக்கைத் துறைமுகங்கள்
  உடன்பாட்டு மாற்ற விளைவு
  உடனொளிர்தலும் பின்னொளிர்தலும்
  உடுக்கை
  உடுதடி
  உடுப்பி
  உடுப்பூர்
  உடும்பு
  உடுமலைப்பேட்டை
  உடை
  உடை உற்பத்தி
  உடையவர்
  உடையவர் கோயில்
  உடையார்குடி
  உடையார்குடி ஸ்ரீமழுப் பொறுத்த விநாயகர் அஷ்டகம்
  உண்ட், வில்ஹெல்ம் மாக்ஸ்
  உண்ட்ஸெட்
  உண்டவல்லி
  உண்ணாமுலையம்மாள்
  உண்ணாயீவாரியர்
  உண்ணாவிரதம்
  உண்ணாழிகை
  உண்ணி
  உண்மை மறுத்தல்
  உண்மைநெறி விளக்கம்
  உண்மையான கூலி
  உண்மையானந்த முனிவர்
  உண்மையியல்
  உணர்ச்சி
  உணர்ச்சி நீக்கக் குறிகள்
  உணர்ச்சி நீக்கம்
  உணவாராய்ச்சி
  உணவியல்
  உணவியல் கட்டுரைகள்
  உணவின் தொழில்கல்
  உணவின் பகுதிகள்
  உணவு
  உணவு நஞ்சாதல்
  உணவு பரிமாறும் முறை
  உணவு மருந்துச் சட்டங்கள்
  உணவுக் கட்டுப்பாடு
  உணவுக் கலப்படம்
  உணவுச் சத்துக்கள்
  உணவுத் திட்ட மாறுபாடுகள்
  உணவுத் திட்டக் குறிப்புகள்
  உணவுப் பாதுகாப்பு
  உணவுப்பாதை
  உணவுப்பாதை நோய்கள்(கால்நடை)
  உணவுப்பொருள்கள்
  உத்கமங்கள்
  உத்கல் பல்கலைக்கழகம்
  உத்தண்ட வேலாயுத பாரதி
  உத்தம வாத நூல்
  உத்தமசோழர்
  உத்தமர்கோயில்
  உத்தமன்
  உத்தரகோசமங்கை
  உத்தரஞானசித்திபுரம்
  உத்தரட்டாதி
  உத்தரப் பிரதேசம்
  உத்தரம்
  உத்தரமேரூர்
  உத்தரவாத ஒப்பந்தம்
  உத்தரன்
  உத்தராடம்
  உத்தரை
  உத்தாமணி
  உத்தான துவாதசி
  உத்தானபாதன்
  உத்திரஞான சிதம்பரம்
  உத்துங்கர்
  உதகமண்டலம்
  உதயகுமரன்
  உதயசங்கர் பட்
  உதயணன்
  உதயப்பூர்
  உதயாதித்தவர்மன்
  உதிட்டிரன்
  உதியஞ்சேரல்
  உதியன்
  உதீசித்தேவர்
  உதை சுவர்
  உந்தம்
  உப்பர்ட்டால்
  உப்பனாறு
  உப்பீனிகள்
  உப்பீனியேற்றிய ஹைடிரோகார்பன்கள்
  உப்பு
  உப்பு மணல் தாவரம்
  உப்பு ஹைடிரைடுகள்
  உப்புக்கொத்தி
  உப்புச் சத்தியாக்கிரகம்
  உப்புச்சதுப்பு மாங்குரோவ் தாவரம்
  உப்புத் தாவரங்கள்
  உப்புமூல அல்லது டானின் சாயங்கள்
  உப்பை
  உபக்கிரகங்களின் கிரகணம்
  உபக்கிரகம்
  உபகாரச்சம்பளம்
  உபகுப்தர்
  உபகேசி
  உபதேச சித்தாந்தக் கட்டளை
  உபதேசமாலை
  உபநிடதம்
  உபபுராணங்கள் பதினெட்டு
  உபமின்கலம்
  உபரிக் கல்விப்பொருள் திட்டச்செயல்கள்
  உபரூபங்கள்
  உபவேதங்கள்
  உபாங்கங்கள்
  உபேந்திரநாத் அஷ்க்
  உபேந்திரர்
  உபேந்திராசிரியர்
  உம்பளச்சேரிமாடுகள்
  உம்பற்காட்டு இளங்கண்ணனார்
  உம்மான்
  உமட்டூர்க்கிழார் மகனார் பரங்கொற்றனார்
  உமர் மசூதி
  உமர்கையாம்
  உமரி
  உமறுகத்தாப் புலவர்
  உமறுப் புலவர்
  உமாதாசன்
  உமாபதி சிவம்
  உமாபதி சிவாசாரியர்
  உமாமகேசுவரம் பிள்ளை,த.வே
  உமாமகேஷ்வர்
  உய்யக் கொண்டார்
  உய்யக்கொண்டார்
  உய்யவந்த தேவநாயினார்
  உயர் நீதிமன்றம்
  உயர் வெப்பநிலை
  உயர் அழுத்தக் கொதிகலன் தொழிற்சாலை, திருவெறும்பூர்
  உயர் இழுவலியுள்ள எஃகு வகைகள்
  உயர்த்தி
  உயர்தரக் கல்வி
  உயர்நிலைப் பள்ளிகள்
  உயர்மடைமாற்றம்
  உயர்விடக்கிலி
  உயவிடல்
  உயவுகள்
  உயிர்
  உயிர் அறுவை
  உயிர்க்கொள்கை
  உயிர்களும் பிறப் பிறப்புக்களும்
  உயிர்காப்போடம்
  உயிர்த்தூண்டிற்காரன்
  உயிர்ப் புள்ளியியல்
  உயிர்ப்பட்டி
  உயிர்ப்பு
  உயிர்ப்பொருள்
  உயிர்ப்பொருள் ரசாயன மாற்றம்
  உயிர்ப்பொருள் ரசாயனம்
  உயிர்ப்பொருள் ரசாயனமாற்ற நோய்கள்
  உயிரணு
  உயிரணு அமைப்பு
  உயிரணுச் சுவர்
  உயிரணுப்பிரிவு
  உயிரணுவின் செயல்முறை உள்ளமைப்பு
  உயிரியல்
  உயிரியல் கட்டுரைகள்
  உயிரியல் முறையால் பீடையொழிப்பு
  உயிரின் ஏற்றவற்றம்
  உயிருண்மைக் கொள்கை
  உயில்
  உயில் நிருவாகி
  உயில் ஒப்புக் கொள்கையும் அதற்கான நிருவாகப் பத்திரமும்
  உர் நம்மு
  உர்கா
  உரம்
  உரமிடும் எந்திரங்கள்
  உராய்வு
  உராய்வெதிர் உலோகங்கள்
  உரிக்குட்டி (அப்புக்குட்டி)
  உரிச்சொல் நிகண்டு
  உரிப்பொருள்
  உரிமம்
  உரிமை
  உரிமை மனு
  உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் உரிமை
  உரிமைச் சின்னம்
  உருகி உறைதல்
  உருகுவே நாடு
  உருத்திரசன்மன்
  உருத்திரபசுபதி நாயனார்
  உருத்திரனார்
  உருத்திராட்ச மரம்
  உருது
  உருப்படி
  உருப்பெருக்கும் கண்ணாடி
  உருமண்ணுவா
  உருமாற்றப் பாறைகள்
  உருமாற்றம்
  உருவப்பஃறேர் இளஞ்சேட் சென்னி
  உருவப்படம்
  உருவொத்த பிரதியிடு
  உருளை
  உருளைக் கிழங்கு
  உருளைக்கிழங்கிலிருந்து ஆல்கஹால் உற்பத்தி
  உருளையும் இருசும்
  உரை
  உரைநடை இலக்கிய வரலாறு (தமிழ்)
  உரைநடை(ஆங்)
  உரையறி நன்னூல்
  உரையாசிரியர்
  உரோகிணி
  உரோகிணி (நட்சத்திரம்)
  உரோடகத்துக் கந்தரத்தனார்
  உரோம பதன்
  உரோமபாதன்
  உரோமம்
  உல்சி, தாமஸ்
  உல்ப்
  உல்ப், வர்ஜீனியா
  உல்ப், ஜேம்ஸ்
  உல்ப்ராம் வான் எஷன்பாக்
  உல்ப்ஸ்ட்டன், ஆர்ச் பிஷப்
  உல்பிலா
  உல்பிளாஸ்
  உல்ம்
  உல்லம்
  உல்லாச நடை
  உல்லாசப் பிரயாணம்
  உலக்கைப் பாட்டு
  உலக சாம்ராச்சியங்கள்
  உலக தபால் யூனியன்
  உலக யுத்தம் I
  உலக யுத்தம் II
  உலக ராச்சியம்
  உலக வரலாறு
  உலக வானிலையியல் ஸ்தாபனம்
  உலக விவகார இந்தியக் கவுன்சில்
  உலக ஆரோக்கிய ஸ்தாபனம்
  உலகநாதசுவாமிகள்
  உலகநாதபிள்ளை
  உலகநாதன்
  உலகநீதி
  உலகப் பொருளாதார மந்தம்
  உலகப் பொருளாதார மாநாடு
  உலகம்
  உலகளந்த பெருமாள் கோயில்
  உலகியல் பண்பாடு
  உலர் கனிகள்
  உலர்துறை
  உலர்புல்
  உலா
  உலூகர்
  உலூபி
  உலைகள், சூளைகள், அடுப்புக்கள்
  உலோக முலாம் பூசுதல்
  உலோக மெருகிடல்
  உலோக வார்ப்பு வேலை
  உலோக வேலைக் கருவிகள்
  உலோக வேலைக் கலை
  உலோக ஹைடிரைடுகள்
  உலோக உட்கூற்றியல்
  உலோகக் கலவைகள்
  உலோகங்கள்
  உலோகத் தொழில்
  உலோகத்தைப் பிரித்தெடுத்தல்
  உலோகப் போலிகள்
  உலோகமல்லாத தாதுக்கள் (இந்தியா)
  உலோகாயதக் கொள்கை
  உலோச்சனார்
  உலோபாமுத்திரை
  உவமான சங்கிரகம்
  உவர்க்கண்ணூர்ப் புல்லங்கீரனார்
  உழத்திப் பாட்டு
  உழவரின் உரிமைகள்
  உழவாரக் குருவி
  உழிஞை
  உழிஞைமாலை
  உழுந்தினைம் புலவர்
  உழைப்பால் உயர்ந்த ஒருவர்
  உழைப்பில்லா வருவாய்
  உழைப்பு மதிப்புக் கொள்கை
  உள் தூண்டல்
  உள்நாட்டு நீர்வழிகள்
  உள்நாட்டு நீர்வழிகள்(இந்தியா)
  உள்நாட்டு ஆட்சிமன்ற உபகாரச்சம்பளம்
  உள்ளக் களைப்பு
  உள்ளக் கிளர்ச்சிகள்
  உள்ளம்
  உள்ளமுடையான்
  உள்ளான்களும் சிற்றுள்ளான்களும்
  உள்ளி விழா
  உள்ளுணர்வு
  உள்ளெரி எஞ்சின்கள்
  உள தொழில் நுட்பவியல்
  உள பௌதிகம்
  உள விஞ்ஞான ஆரய்ச்சி
  உளக்கோட்டங்கள்
  உளச்சுகாதாரம்
  உளஞ்செய்நோய்
  உளநோய் மருத்துவம்
  உளப்பகுப்பியல்
  உளப்பகுப்பியலார் கருத்து
  உளப்பான்மை
  உளப்போராட்டம்
  உளம்
  உளவசிய நிலை
  உளவாற்றல் குறைவின் சில தனிப்பட்ட வகைகள்
  உளவாற்றல் குறைவு
  உளவியல்
  உளவியல் கட்டுரைகள்
  உளவியல் சிகிச்சை
  உளவியல் முறைகள்
  உளவியல் வகைகள்
  உளவியல் ஆரய்ச்சி நிலையம், பாட்னா
  உளுந்து
  உளுவை
  உற்பத்தி
  உற்பத்தி நிலை விதி
  உற்பத்தி மிகை
  உற்பத்தி விதிகள்
  உற்பத்தி உயர்வு விதி
  உற்பத்திக் குறைவு விதி
  உற்பத்திச் சரக்கு மாற்று நிலையம்
  உற்பத்திச் செலவு
  உற்பத்திச் செலவுக் கொள்கை
  உற்பத்திப் பொறியியல்
  உற்பத்தியாளர்களின் கூட்டுறவுச் சங்கம்
  உற்பத்தியைப் பெருக்கும் ஊகவாணிகம்
  உற்பவமாலை
  உறக்க நடை
  உறக்கம்
  உறக்கமின்மை
  உறவு முறை
  உறைதடை
  உறைதல்
  உறைபனி
  உறையனார்
  உறையூர்
  உறையூர் பல்காயனார்
  உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார்
  உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார்
  உறையூர் முதுகூத்தனார்
  உறையூர் முதுகொற்றனார்
  உறையூர் இளம்பொன் வாணிகனார்
  உறையூர் ஏணிச்சோரி முடமோசியார்
  உறையூர்க் கதுவாய்ச் சாத்தனார்
  உறையூர்ச் சல்லியன் குமாரனார்
  உறையூர்ச் சிறுகந்தனார்
  உறையொட்டும் கருவி
  உன்சுரீ, அபுல் காசிம் ஹசன்
  உன்செட், சிக்ரிடு
  உஜ்ஜயினி (உச்சயினி)
  உஷை
  உஸ்தாது ஈஸா
  உஸ்பெக்
  உஸ்பெக் சோவியத் குடியரசு
  உஸ்மான் சாகர் அணை (ஐதராபாத்)
  உஸ்மான் சாகரம்
  உஸ்மானாபாத்
  உஸ்மானியப் பல்கலைக்கழகம்
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-09-2016 12:42:28(இந்திய நேரம்)