தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kalaikalangiyam-எ

 • ::Kalaikalangiyam::
  எஃகின் கலவைகள்
  எஃகு
  எக்கிட்னா
  எக்கைனஸ்
  எக்கைனோகாக்கஸ்
  எக்கைனோடெர்மேட்டா
  எக்கைனோரிங்க்கஸ்
  எக்சீட்டர்
  எக்செகாரே, ஜோஸ்
  எக்ஸ் கதிர் ரேடியம் சிகிச்சை
  எக்ஸ் கதிர்கள்
  எக்ஸ் கதிர்களும் படிக அமைப்பும்
  எக்ஸ் கதிர்ச் சிதரல்
  எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ்
  எக்ஸ்புளோரர்
  எகிப்திய மொழி
  எகிப்திய வானவியல்
  எகிப்தியக் கட்டடச் சிற்பம்
  எகிப்தியச் சிற்பம்
  எகிப்தியர்
  எகிப்து
  எகில் ஸ்கால்லாகிரிம்சன்
  எகிஸ்
  எங்கெல் விதி
  எங்கெல், எர்னெஸ்ட்
  எங்கெல்ஸ்,பிரடரிக்
  எங்ளர், ஆடால்ப்
  எச்ச வுறுப்புக்கள்
  எச்சில் சுரப்பிக் கற்கள்
  எசன்
  எசெக்ஸ்
  எஞ்சியோர் உரிமை
  எட்டயபுரம்
  எட்டி
  எட்டுத்தொகை
  எட்மண்டு பர்க்
  எட்மண்டு பீல்
  எட்மன்டன்
  எட்மன்ஸ்ட்டன்
  எட்ரஸ்க்கர்
  எட்ரஸ்க்கர் சிற்பம்
  எட்வர்டு V
  எட்வர்டு VI
  எட்வர்டு VII
  எட்வர்டு I
  எட்வர்டு IV
  எட்வர்டு II
  எட்வர்டு III
  எட்வர்டு கிப்பன்
  எட்வர்டு கென்னடி
  எட்வர்டு பிராங்கலண்ட்
  எட்வர்டு மார்ட்டீன்
  எட்வர்டு லாங்
  எட்வர்டு வெரால் லூகாஸ்
  எட்வர்டு ஜெவிட் ராபின்சன்
  எட்வர்டு ஜென்னர்
  எட்வர்டு ஏரி
  எட்வர்டு ஒயிட்
  எட்வர்டு, பக்தசீலர்
  எட்னா
  எடிங்ட்டன், சர் ஆர்தர் ஸ்டான்லி
  எடிர்னே
  எடின்பரோ
  எடிஷன், தாமஸ் ஆல்வா
  எடிஸ்ட்டோன்
  எடோ காலம்
  எண் கணிதம்
  எண் குறி
  எண் சுவடி
  எண் படிவ ஆய்வு
  எண்கள்
  எண்டிமியன்
  எண்ணாயிரம் (நகரம்)
  எண்ணெய்க் கப்பல்
  எண்ணெய்கள்
  எண்ணெய்கள், கொழுப்புக்கள், மெழுகுகள்
  எண்ணெய்ப் பனை
  எண்மானமும் எண் குறியும்
  எண்வகை மணம்
  எதார்த்த வாதம்
  எதிர் முழக்கம்
  எதிர் அனல் உலை
  எதிர்காந்தத் தன்மை
  எதிர்ச்சூறாவளி
  எதிர்ப்பு மனப்பான்மை
  எதிர்மறை மாற்ற விளைவு
  எதிர்முனைக் கதிர்கள்
  எதிரடியிடங்கள்
  எதிரனுபோகம்
  எதிரொலி
  எதில் குளோரைடு
  எதில் ஆல்கஹால்
  எதிலீன்
  எந்திர துப்பாக்கிகள்
  எந்திர மண்வெட்டி
  எந்திர மனிதன்
  எந்திர முனை
  எந்திர விவசாயம்
  எந்திரக் கருவிகள்
  எந்திரக் கலப்பை
  எந்திரங்கள்
  எந்திரங்களும் எந்திரப் பிணைப்புக்களும்
  எந்திரசாதனங்கள்,சுமை தூக்கிகள்
  எந்திரப் பின்னல்
  எந்திரப் பொறியியல்
  எந்திரவியல்
  எப்சம் உப்பு
  எப்பிக்கியூரஸ்
  எப்பிக்கியூரஸ் கொள்கை
  எப்பியால்டஸ்
  எப்ரைஸ்
  எபிக்யூரஸ்
  எபிடரீன்
  எபிரேய மொழி
  எபிரேயர்கள்
  எபின்காஸ்
  எபீசஸ்
  எம்சல்
  எம்பார்
  எம்பிரான் சதகம்
  எமர்சன்
  எமில் பிரீடா
  எமிலி பிராண்டி
  எமீலியா
  எயில்
  எயிற்பட்டினம்
  எயிற்றியனார்
  எயினந்தையார்
  எயினன்
  எர்கட்டு
  எர்ணாகுளம்
  எர்மின்
  எர்ரனர்
  எர்ராப்பிரெக்கட
  எர்லிக்
  எர்லிக்,பால்
  எர்லிபர்டு
  எர்னெஸ்ட் கிரெட்மெர்
  எர்ஸ்டெட்
  எரசிபலஸ்
  எரி நட்சத்திரம்
  எரிக்
  எரிக்சன்,ஜான்
  எரிசியாஸ்
  எரிட்ரியா
  எரிநட்சத்திரகல்
  எரிபொருள் கலக்கி
  எரிபொருள் ஆராய்ச்சி நிலையம்,ஜியால்கோரா (பீகார்)
  எரிபொருள்கள்
  எரிமலை
  எரிமலைக்குழம்பு
  எரிமலைத் தீவுகள்
  எரிமலைப் படிவுகள்
  எரிமலைப் பாறை
  எரிவாயு
  எரிவான்
  எரு
  எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்ணனார்
  எருக்கு
  எருசேலம்
  எருத்துவாலன்
  எருது
  எருமை
  எருமை நாக்கு
  எருமை புல்
  எருமை முல்லைத்தீவு
  எருமை வெளியனார்
  எருமை வெளியனார் மகனார் கடலனார்
  எருமையூரன்
  எல் ஆலாமேன்
  எல்பா
  எல்பின்ஸ்டன், மவுன்ட்ஸ்டூவர்ட்
  எல்பெ ஆறு
  எல்ம்
  எல்லப்ப நயினார்
  எல்லப்ப நாவலர்
  எல்லம்மன்
  எல்லன் கேட்ஸ் ஸ்டார்
  எல்லன்பரோ பிரபு
  எல்லிஸ்
  எல்லிஸ் தீவு
  எல்லிஸ் தீவுகள்
  எல்லீசர்
  எல்லைக் கறுப்பன்
  எல்லைப் பிடாரி
  எல்லைப்புற மாகாணம்
  எல்லையம்மன்
  எல்லோரா
  எல்ஜின் பிரபு I,ஜேம்ஸ் ப்ரூஸ்
  எல்ஜின் பிரபு II,விக்டர் அலெக்சாந்தர் ப்ரூஸ்
  எல்ஸ்மிர்
  எல்ஸ்லட்டர்
  எலரூப், கார்ல் ஆடால்ப்
  எலி
  எலிசபெத் ஈ
  எலிசபெத்பவன்
  எலிசபெத்வில்
  எலிபாண்டா
  எலியட் டி.எஸ்.
  எலியட்,டி.ஸ்
  எலியட்,ஜார்ஜ்
  எலினர் கிளக்
  எலிஸ்க்கா பெச்சோவா
  எலீசார் பென்யெயூதா
  எலும்பியல்
  எலும்பு
  எலும்பு நோய்கள்
  எலும்பு முறிதல்(கால்நடை)
  எலும்பு முறிவுக்கு முதல் உதவி
  எலும்பு முறிவுகள்
  எலும்புக் கூடு
  எலும்புக்கீல் அழற்சி
  எலும்புக்கூட்டு மண்டல நோய்கள்(கால்நடை)
  எலும்பும் தொழில்களும்
  எலுமிச்சை
  எலெக்ட்ரான் கொள்கை(அணுவலுவெண்)
  எலெக்ட்ரான் மூளை
  எலெக்ட்ரான் மைக்ராஸ்கோப்பு
  எலெக்ட்ரான்கள்
  எலெக்டிரா
  எலெக்டிரா கோட்டம்
  எவ்வி
  எவரஸ்ட்டு
  எவரஸ்ட்டு, சர் ஜார்ஜ்
  எழினி
  எழு உப்பன்றி நாகன் குமரனார்
  எழுக்கூற்றிருக்கை
  எழுத்தச்சன்
  எழுத்தச்சன்,துஞ்சத்து
  எழுத்து
  எழுத்து வருத்தனம்
  எழுத்துக் கூட்டல்
  எழுத்தொலியியல்
  எழுதுதல்
  எள்
  எளிதில் உருகாத தாதுக்கள்
  எளிதில் உருகாப் பொருள்கள்
  எளிதில் உருகும் கலவைகள்
  எளியோர் வேலை விடுதி
  எறிக்கேசீ
  எறிகுண்டு
  எறிபடையியல்
  எறிபத்த நாயனார்
  எறியொகாலான்
  எறும்பு
  எறும்பு தின்னி
  என்சைம்கள்
  என்டெபெ
  என்பீல்டு
  என்வர் பாஷா
  என்னயினாப்புலவர்
  எனாமல்
  எஷலான் கிரேட்டிங்கு
  எஸ்கிமோ
  எஸ்கிமோ மொழி
  எஸ்கிலஸ்
  எஸ்ட்டர்கள்
  எஸ்ட்டோனிய மொழி
  எஸ்ட்டோனியா
  எஸ்டேட்டு வரி
  எஸ்ப்பரான்டோ
  எஸ்ஸன்
  எஸ்ஸா
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-09-2016 12:42:39(இந்திய நேரம்)