தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kalaikalangiyam-வ

 • ::Kalaikalangiyam::
  வ.ரா.
  வ.வெ.சு. ஐயர்
  வக்கா
  வக்காலத்து
  வக்காளத்துக் கீனோ
  வக்பு
  வங்கமொழி
  வங்காரவச்சி
  வங்காள நிலவரித் தீர்மானம்
  வங்காள விரிகுடா
  வங்காள இரட்டையாட்சி
  வங்காளம்
  வங்காளி
  வச்சணந்தி மாலை
  வச்சத் தொள்ளாயிரம்
  வச்சநாவி
  வச்சநாவிக் குடும்பம்
  வச்சிரக் கோட்டம்
  வச்சிரநந்தி
  வச்சிரநாடு
  வச்சிரம்
  வசதி உரிமை
  வசந்த சம இரவு
  வசந்த மாலை
  வசம்பு
  வசலை
  வசவ புராணம்
  வசவண்ணர்
  வசளை
  வசிட்டர்
  வசுக்கள்
  வசுகுப்தர்
  வசுமித்திரர்
  வஞ்சி நாடு
  வஞ்சி விருத்தம்
  வஞ்சித்தாழிசை
  வஞ்சித்துறை
  வஞ்சிப்பா
  வஞ்சிமாநகர்
  வஞ்சிமாலை
  வட்ட வடிவ கணிதமும் கோள வடிவ கணிதமும்
  வட்டகாமணி அபயன்
  வட்டப் பவளத்திட்டு
  வட்டம்
  வட்டி
  வட்டுப்பருப்பு
  வட்டெழுத்து
  வட சர்க்கார்
  வட டுவினா
  வட திருமுல்லைவாயில்
  வட நெடுந்தத்தனார்
  வட போர்னியோ
  வட மதுரை
  வட மொழி
  வட மோதங்கிழார்
  வட ரொடீஷியா
  வட அட்லான்டிக் உடன்படிக்கை
  வட அமெரிக்க இந்தியர்
  வட அமெரிக்க இந்தியர் நாகரிகம்
  வட அமெரிக்கா
  வட ஆர்க்காடு
  வட இந்தியச் சாசனங்கள்
  வடக்கிருத்தல்
  வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளை
  வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை
  வடகடல்
  வடகரோலினா
  வடகிழக்கு எல்லைப்புறப் பிரதேசம்
  வடபெண்ணை
  வடம வண்ணக்கன் தாமோதரனார்
  வடம வண்ணக்கன் பெருஞ்சாத்தனார்
  வடமலையப்ப பிள்ளையன்
  வடமொழி புராணங்கள்
  வடலூர்
  வடவேங்கட நாராயண சதகம்
  வடிகட்டிகள்
  வடிகட்டுதல்
  வடிகுழாய்
  வடிகுழாயழற்சி
  வடிம்பலம்ப நின்ற பாண்டியன்
  வடிவ கணிதப் புதிர்கள்
  வடிவகணிதம்
  வடிவகணிதம் கட்டுரைகள்
  வடிவச் சம உறுப்புடைமை
  வடிவச்சீர் ரணசிகிச்சை
  வடிவேலு செட்டியார், கோ.
  வடுகர்
  வடுகூர்
  வடுகேசுரர்
  வண்டு
  வண்ணக் களஞ்சியப் புலவர்
  வண்ணக்கன் சொருமருங் குமரனார்
  வண்ணக்கோல் ஓவியம்
  வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி அடிகள்
  வண்ணத்திப்பூச்சி
  வண்ணத்துப்பூச்சி
  வண்ணப் போட்டோ முறை
  வண்ணப்புறக் கந்தரத்தனார்
  வண்ணம்
  வண்ணமேகங்கள்
  வண்ணாத்திக் குருவி
  வத்தித்திறன்
  வதரி
  வந்தவாசி
  வமிசவழி கணித்தல்
  வயதுக்கேற்ற கல்வி அமைப்பு
  வயலின்
  வயலை
  வயிரவம்
  வயிற்றுப் பக்கநோய்கள் (கால்நடை)
  வயிற்றுப்பொருமல் (கால்நடை)
  வயிறு
  வர்க்கத் திமிங்கிலம்
  வர்கெலான்
  வர்சேல்ஸ்
  வர்சேல்ஸ் உடன்படிக்கை
  வர்ட்டெம்பெர்க்
  வர்ட்ஸ், ஷார்ல் ஆடால்ப்
  வர்ட்ஸ்வர்த், வில்லியம்
  வர்ணங்களும் மெருகு எண்ணெய்களும்
  வர்தா
  வர்தாக் கல்வி முறை
  வர்துன்
  வர்துன் போர்
  வர்துன் உடன்படிக்கை
  வர்மான்ட்
  வர்ஜில்
  வர்ஜின் தீவுகள்
  வர்ஜினியா
  வர்ஜினியா வுல்ப்
  வரகு
  வரகு கோழி
  வரகுண மங்கை
  வரகுணதேவர்
  வரங்கல் (ஓரங்கல்)
  வரத நஞ்சைய பிள்ளை, அ.
  வரத பண்டிதர்
  வரதராஜ ஐயங்கார், மதுரகவி
  வரதராஜஸ்தவம்
  வரதுங்கராம பாண்டியர்
  வரந்தருவார்
  வரப்புக்கட்டும் எந்திரம்
  வரம்பில்லாட்சி முறை
  வரம்புச் செலவு
  வரம்புப் பயன்பாட்டுக் கொள்கை
  வரலட்சுமி விரதம்
  வரலாற்று முன் இந்தியா
  வரலாற்று முன், வரலாற்றுக் காலத் தொல்பொருளியல்
  வரலாற்றுக் காவியங்கள்
  வரலாற்றுத் தொடக்கக்கால இந்தியா
  வரலாறு (இந்தியா): கி.பி. 1206 1526
  வரலாறு (இந்தியா): கி.பி. 1526 1858
  வரலாறு (இந்தியா): கி.பி. 1858 1950
  வரலாறு
  வரலாறு, வடஇந்தியா கி.பி. 1206 வரை
  வரவு செலவுத் திட்டம்
  வரவுசெலவுத் திட்டக் கட்டுப்பாடு
  வராகமிகிரர்
  வரால்
  வரானெஷ்
  வரி
  வரி விதிப்பில் நியாயம்
  வரிக்குதிரை
  வரிசைக் கோப்பு
  வரிப் பிளிமத் ராக்
  வரிப் பொறுப்பு
  வரிவிதிப்பு நியதிகள்
  வருக்கக் கோவை
  வருக்கப் போர்
  வருக்கமாலை
  வருண குலாதித்தன் மடல்
  வருணகுலாதித்தன் மடல்
  வருணசிவம்
  வருணன்
  வருணனை வடிவ கணிதம்
  வருணனை வானவியல்
  வருமான வரி
  வருமுலையாரித்தி
  வருவாய்
  வரை வடிவகணிதம், குழாம், சூலை
  வரையறுத்த பாட்டியல்
  வரையாடு
  வல்கன் ஆக்கல்
  வல்லபபட்டர்
  வல்லபபாய் கிராமியப் பல்கலைக்கழகம்
  வல்லபபாய் பட்டேல்
  வல்லபபாய் பட்டேல், சர்தார்
  வல்லபர்
  வல்லபாசாரியர்
  வல்லார் கிழான்பண்ணன்
  வல்லாரை
  வல்லிபுரநாதபிள்ளை
  வல்லூறு
  வல்வில் ஓரி
  வலம்புரிச் சங்கு
  வலர், பிரடரிக்
  வலாடிமிர் கொனலெங்க்கோ
  வலி
  வலிமைச் சடங்குகள்
  வலியுணர்ச்சி நீக்கம்
  வலிவலம்
  வலீ
  வலீரியன்
  வலுவாக்கிய கான்கிரீட்டு
  வலெட்டா
  வலென்ஷியா
  வலேரி
  வழக்கம்
  வழக்கறிஞர் குழு
  வழிகாட்டும் படிப்பு
  வழுக்கை
  வழுதி வளநாடு
  வள்ளத்தோல்
  வள்ளல்
  வள்ளலார் சாத்திரம்
  வள்ளி (கிழங்கு)
  வள்ளி (கூத்து)
  வள்ளிக் குடும்பம்
  வள்ளிமலை
  வள்ளியம்மை
  வள்ளியாறு
  வளமடல்
  வளர்ச்சி உளவியல்
  வளர்ச்சியும் முதிர்ச்சியும்
  வளர்ச்சியும் முன்னேற்றமும் (வாணிகம்)
  வளர்ப்பு வாத்து
  வளர்ப்பு விலங்குகள்
  வளர்ப்புத் தாவரங்கள்
  வளரும் வைப்பு
  வளைகுடா
  வளைகுடா நீரோட்டம்
  வளைதல் திருப்புத்திறன்
  வளையப்புழுக்கள்
  வளையமில்லாப் பூழுக்கள்
  வளையாபதி
  வளைவான பரப்புக்களை அளவிடுதல்
  வளைவுகள்
  வறட்சி
  வன்சிரம்
  வன்பரணர்
  வன்றொண்ட தேசிகர்
  வன்னி
  வனப்பு
  வனவிலங்குப் புகலிடங்கள், இந்திய
  வனஸ்பதி
  வனில்லா
  வனேடிய எஃகு
  வனேடியம்
  வஜ்ராயண சம்பிரதாயம்
  வஜ்ராயணம்
   
  வாக், ஆல்பர்ட் இ.
  வாக்கர், ஜான்
  வாக்காயாமா
  வாக்கிய தீபம்
  வாக்குண்டாம்
  வாக்குரிமை
  வாக்சீன் சிகிச்சை
  வாக்படர்
  வாக்ராம்
  வாக்னர் யூரெக்
  வாக்னர், ரிச்சர்டு
  வாகடம்
  வாகாடகர்
  வாகை
  வாகைமாலை
  வாங்கனூயி
  வாசலின்
  வாசவதத்தை
  வாசனை (தத்துவம்)
  வாசனை
  வாசில் டுரூமெவ்
  வாசுகி
  வாசுதேவ கோபாலசாமி இரகுநாத இராசாளியார்
  வாசுதேவாச்சாரியார்
  வாட்
  வாட்சன், சர் வில்லியம்
  வாட்டர்லூ போர்
  வாட்டாற்று எழினியாதன்
  வாட்டிக்கன் நகரம்
  வாட்டிக்கன் நூல் நிலையம்
  வாட்டில்
  வாட்போக்கி
  வாட்மானி
  வாட்ஸன், ஜான் பிராடஸ்
  வாடாப்பிரமந்தர்
  வாடி
  வாடிஹால்பா
  வாண்டல்கள்
  வாணவேடிக்கை
  வாணன்
  வாணிக நற்பெயர்
  வாணிக மந்தம்
  வாணிக அறிவிப்புச் சாதனங்கள்
  வாணிக, கைத்தொழில் சேர்க்கைகள்
  வாணிக, கைத்தொழில் அமைப்புக்கள்
  வாணிகக் கொள்கை
  வாணிகச் சக்கரம்
  வாணிகச் சட்டம்
  வாணிகச் சமநிலை
  வாணிகச் சின்னம்
  வாணிகஞ்சார் ஊகவாணிகம்
  வாணிகத் தூதுவர்கள்
  வாணிகப் பற்றற்ற கூட்டுறவுச் சங்கம்
  வாணிகம் (இந்தியா)
  வாணிகம்
  வாணிகர் கழகங்கள்
  வாணிகவியல்
  வாணிகவியல் கட்டுரைகள்
  வாணியம்பாடி
  வாத்சயாயனர்
  வாத்து
  வாத்ஸ்யாயனர்
  வாதநாராயணன்
  வாதாபி
  வாதாபி கொண்டான்
  வாதாபி சாளுக்கிய மன்னன்
  வாதாம்
  வாதாவி
  வாதீபசிம்ஹன்
  வாதுமை
  வாந்தி
  வாந்தி மருந்துகள்
  வாந்திபேதி
  வாபட்
  வாமம்
  வாமன பண்டிதர்
  வாமன முனிவர்
  வாமனபட்டபாணர்
  வாமனர்
  வாய்
  வாய் நோய்கள்
  வாய்ப்பூட்டு நோய்
  வாயில் இளங்கண்ணனார்
  வாயிலான் தேவனார்
  வாயிலான் நாயனார்
  வாயு
  வாயு சங்கிதை
  வாயு டர்பைன்
  வாயு பகவான்
  வாயு விளங்கம்
  வாயு அடுப்பு
  வாயுக்களின் அதிர்வு
  வாயுக்களின் இயக்கக் கொள்கை
  வாயுக்களும் ஆவிகளும்
  வாயுக்களைத் திரவமாக்கல்
  வாயுத்தேக்கி
  வாயுப் பகுப்பு
  வாயுப் பற்றவைப்பு
  வாயுமண்டமும் அரிமானமும்
  வாயுமண்டல மின்சாரம்
  வாயுமண்டல மேற்பகுதி
  வாயுமண்டலக் கீழ்ப்பகுதி
  வாயுமண்டலம்
  வாயுமானி
  வாயுவெப்ப மானிகள்
  வாயுவெப்பமானிகள்
  வார்சா
  வார்ட்டிஜர்ன்
  வார்டு, லெஸ்ட்டர் பிராங்க்
  வார்த்திகம்
  வார்நாமா
  வார்ப்பு வேலை
  வார்பெக், பர்க்கின்
  வார்ம்ஸ்
  வார்னா
  வாரணாசி
  வாரன் ஹார்டிங்
  வாரன் ஹேஸ்ட்டிங்ஸ்
  வாரன், எச்.சீ.
  வாரனேஷ்
  வாராக் கடன்
  வாரிக்
  வாரிக் பிரபு
  வாரிசிலிக் கொள்கை
  வாரிசு வரி
  வாரிசு உரிமை
  வாரிஸ் ஷா
  வாரிக்ஷயர்
  வால் குருவி
  வால் கொண்டலாத்தி
  வால் தவளைகள்
  வால் நட்சத்திரம்
  வால் மிளகு
  வால் ஆறு
  வால்க்கெரென்
  வால்கா ஆறு
  வால்காக்கை
  வால்சால்
  வால்சாஸ்
  வால்ட்டர் ராலி, சர்
  வால்ட்டர் ரிப்பன்
  வால்ட்டேர்
  வால்டிமார் பிரையம்
  வால்டினார்ஸ், கே.
  வால்தம்ஸ்ட்டோ
  வால்ப்பரைசோ
  வால்ப்போல்
  வால்ப்போல், சர் ராபரட்
  வால்மீகி இராமாயணம்
  வால்ரஸ்
  வால்ரா
  வால்வாக்ஸ்
  வால்வுகள்
  வால்ஷயர்
  வால்ஸ், யோகானஸ் டீடாஞ்க்வான்டர்
  வாலபி
  வாலரிக அமிலம்
  வாலன்புர்கு
  வாலஸ் கோடு
  வாலஸ், சர் வில்லியம்
  வாலஸ், ஆல்பிரடு ரசல்
  வாலாட்டிக் குருவி
  வாலாபியர்
  வாலாஜாப்பேட்டை
  வாலாஜாபாத்
  வாலி
  வாலிங்பர்டு
  வாலிப்பந்து
  வாலென்டினா தெரெஷ் கோவா
  வாலே
  வாலேக்கியா
  வாலை வடித்தல்
  வாலைப் பற்றிய நோய்கள் (கால்நடை)
  வாவ்சாக்
  வாவா
  வாழ் மலைத்தொடர்
  வாழ்க்கைச் செலவு
  வாழ்க்கைத் தரம்
  வாழ்க்கைத் தொழிற்கல்வி
  வாழ்க்கைப் பயனாளி
  வாழ்க்கைப் போக்கு
  வாழை
  வாழைக் குடும்பம்
  வாள்
  வாளவரை
  வாளை
  வாளைக்கடியன்
  வாற் கோதுமை
  வான் கோ
  வான் கோழி
  வான் டி கிராப் மின்னாக்கி
  வான் புக்
  வான் மோல்
  வான் ஹெல்மான்ட்
  வான் ஆலின் கதிர்ப்பு வளையங்கள்
  வான்கிளீஸ்ட்டு, ஈ.ஜீ.
  வான்கூவர் (நகர்)
  வான்கூவர் (மீகாமர்)
  வான்கூவர் தீவு
  வான்கோலிக்கர்
  வான்கோழி
  வான்சிட்டல்
  வான்ட் ஹாப்
  வான்மாரும்
  வான்மீகி முனிவர்
  வான்மீகியார்
  வான்ஷியென்
  வான பௌதிகவியல்
  வான மத்திய ரேகை
  வான ஒளிக்கோட்டம்
  வானப் போட்டோ முறை
  வானம்
  வானம்பாடி
  வானமண்டல வடதுருவம்
  வானமாமலை
  வானவியல்
  வானவியல் நிறமாலைகள்
  வானவியல் ஒளிப்பிறழ்ச்சி
  வானவியல் கட்டுரைகள்
  வானவில்
  வானவீதி ஒளி
  வானளாவி
  வானியல் ஒளிக்கோட்டம்
  வானிலின்
  வானிலை நிலையங்கள்
  வானிலை அறிவிப்பு
  வானிலை ஒளியியல்
  வானிலைக் கலக்கங்கள்
  வானிலையியல்
  வானொலி
  வானொலி பரப்பல்
  வானொலி வாங்கிகள் வேலை செய்யும் விதம்
  வாஷிங்க்டன்
  வாஷிங்க்டன், ஜார்ஜு
  வாஸ்க்கோ ட காமா
  வாஸ்க்கோட காமா
  வாஸ்கோட்
  வாஸ்டாக்
  வாஸ்துபாலன்
   
  விக்கல்
  விக்கியண்ணன்
  விக்கிரம சகாப்தம்
  விக்கிரம சோழன்
  விக்கிரம சோழனுலா
  விக்கிரம மகேந்திரன்
  விக்கிரம ஊர்வசியம்
  விக்கிரமசீலம்
  விக்கிரமாங்க சரிதம்
  விக்கிரமாங்கர்
  விக்கிரமாதித்தன்
  விக்கிரமாதித்தன் கதை
  விக்டர் ஹியூகோ
  விக்டர் இம்மானுவல்
  விக்டோரியா (அரசி)
  விக்டோரியா
  விக்டோரியா சிகரம்
  விக்டோரியா தீவு
  விக்டோரியா பல்கலைக்கழகம்
  விக்டோரியா பெனிடிக்ட்ஸன்
  விக்டோரியா ஆறு
  விக்டோரியா, பேரரசி
  விக்டோரியா, ஆல்பர்ட் பொருட்காட்சிசாலை, பம்பாய்
  விக்ரம் பல்கலைக்கழகம், உஜ்ஜயினி
  விக்லிப்
  விகடம்
  விகடம் ராமசுவாமி சாஸ்திரிகள்
  விகர்ணன்
  விகாரை
  விகிதப் பிரதிநிதித்துவம்
  விகிதமுறா எண்கள்
  விகிதமுறு எண்கள்
  விகு
  விச்சிக்கோன்
  விச்சிட்டா
  விசயமங்கை
  விசயரகுநாத சேதுபதி
  விசயரகுநாத தேவர்
  விசயவரதேந்திரர்
  விசயாதித்த மங்கலம்
  விசயாலய சோழீசுவரம்
  விசாகப் பெருமாளையர்
  விசாகப்பட்டினம்
  விசாகப்பெருமாளையர்
  விசாகம்
  விசார சந்திரோதயம்
  விசாரசருமர்
  விசிகாத்தியர்
  விசித்திர சித்தன்
  விசிறி
  விசிறிக் கிளஞ்சில்
  விசிறிக் குருவி
  விசிறிவாழை
  விசிஷ்டாத்துதைவ நூல்கள்
  விசிஷ்டாத்துவைதம்
  விசிஷ்டாத்வைத வேதாந்தம்
  விசுவக் கதிர்கள்
  விசுவக் கதிர்ப்போழிவு
  விசுவநாத சாஸ்திரியார்
  விசுவநாத நாயக்கர்
  விசுவபாரதி
  விசுவாமித்திரர் (நட்சத்திரம்)
  விசுவாமித்திரர்
  விசுவேசுவரபட்டர்
  விசேலியஸ்
  விசேஷத்தீர்வை
  விசை
  விசை மண்டலங்கள்
  விஞ்ஞான சாகரம்
  விஞ்ஞான, கைத்தொழில் ஆராய்ச்சி மன்றம்
  விஞ்ஞானக் கல்வி
  விஞ்ஞானகீதா
  விஞ்ஞானம்
  விஞ்ஞானேசுவரர்
  விட்சேப சோதனைகள்
  விட்சேபம்
  விட்ட குதிரையார்
  விட்டல்பாய் பட்டேல்
  விட்டல்பால் பட்டேல்
  விட்டன்பர்கு
  விட்டனஜமோட்
  விட்டில்பூச்சி
  விட்டுத்தடுக்கி
  விட்மன், வால்ட்
  விட்வாட்டர்ஸ்ராண்டு
  விட்னி, ஈலை
  விடத்தலை
  விடத்தேர்
  விடத்தேரை
  விடதாரி
  விடாய்
  விடு காய்ச்சல்
  விடுகதை
  விடோபாசாமி சரித்திரம்
  விண்ட்வர்டு தீவுகள்
  விண்வெளி நிலையம்
  விண்வெளி ஆராய்ச்சி
  விண்வெளிப் பயணம்
  வித்தல்தாஸ் தாக்கர்சீ, சர்.
  வித்தியா கண்டர்
  வித்தியா சக்கரவர்த்தி
  வித்தியாதரர்
  வித்தியாபதி
  வித்தியாரணிய சுவாமிகள்
  வித்யாபதி தாண்டகம்
  விதுரன்
  விதை
  விதை பரவுதல்
  விதை முளைத்தல்
  விதைக் கலப்பை
  விதைகள் தேர்வு
  விதைத் தாவரங்கள்
  விதையடித்தல் (கால்நடை)
  விந்தம் அடக்கிய வித்தகர்
  விந்திய மலைகள்
  விந்தியப் பிரதேசம்
  விநாயக புராணம்
  விநாயக விரதம்
  விநாயகர்
  விநோத சங்கரவியாஸ்
  விநோதக் கூத்து
  விநோதரச மஞ்சரி
  விப்பில், ஜி.எச்.
  விபத்து உபகாரச் சம்பளம்
  விபின சந்திர பால்
  விபின சந்திரபால்
  விபீடணன்
  விபுதை
  விபுலானந்த அடிகள்
  விம்பிள்டன்
  விம்மல்கள்
  விமலர்
  விமலாதித்தன்
  விமான நிலையம்
  விமான மீகாமக்கலை
  விமான எஞ்சின்கள்
  விமான எதிர்ப்பு பீரங்கிகள்
  விமானக்கலை
  விமானத்துறை
  விமானந்தாங்கி
  விமானப் படை
  விமானப் போக்குவரத்து (இந்தியா)
  விமானப் போக்குவரத்து
  விமானப் போர்
  விமானப்பாட்டை
  விமானம்
  வியட்நாம்
  வியன்னா
  வியன்னா மாநாடு
  வியாக்கிரபாத புராணம்
  வியாக்கிரபாதர்
  வியாகரணம்
  வியாசர்
  வியாசராய சுவாமி
  வியாசராய தீர்த்தர்
  வியாசைக்கோவை
  வியாட்கா
  வியாடி
  வியாழன்
  வியாஸெம்ஸ்க்கீ
  விரதங்கள்
  விரல் ரேகை அடையாளம்
  விரஜகான காவியம்
  விராட மன்னன்
  விராடபருவ ஏற்றப்பாட்டு
  விராலி
  விரிகுடா
  விரிச்சியூர் நன்னாகனார்
  விரிஞ்சேகர் சதகம்
  விரியன்
  விரியூர் நக்கனார்
  விரிவு நிகண்டு
  விருச்சிகம்
  விருத்த விலக்கணம்
  விருத்தம்
  விருத்தாசல முதலியார்
  விருத்தாசலம் (நகரம்)
  விருத்தாசலம், சொ.
  விருத்திராசுரன்
  விருதுநகர்
  விருந்து
  விருப்பக் கருத்தியைபு முறை
  விரைவு மாற்றம்
  வில் சுருள்
  வில்சன்
  வில்சன் அணை
  வில்சன், சார்லஸ் தாம்சன் ரீஸ்
  வில்சன், உட்ரோ
  வில்பர் ரைட்
  வில்லக விரலினார்
  வில்லா பிரான்கா உடன்படிக்கை
  வில்லி
  வில்லிங்கடன் பிரபு
  வில்லிபுத்தூரார்
  வில்லியப்ப பிள்ளை
  வில்லியம் I (பிரஷ்யா)
  வில்லியம் I
  வில்லியம் IV
  வில்லியம் II (ஜெர்மனி)
  வில்லியம் II
  வில்லியம் III
  வில்லியம் (ஜெர்மனி)
  வில்லியம் (இங்கிலாந்து)
  வில்லியம் காபெட்
  வில்லியம் கிளார்க்
  வில்லியம் குக்ஸ்
  வில்லியம் குரூக்ஸ், சர்
  வில்லியம் டாம்ப்பீர்
  வில்லியம் டாம்பியர்
  வில்லியம் பிளேக்
  வில்லியம் பிளை, கேப்டன்
  வில்லியம் பூத்
  வில்லியம் பென்
  வில்லியம் ஜேம்ஸ்
  வில்லியம் ஹர்ஷல், சர்
  வில்லியம் ஹைடு உல்லாஸ்ட்டன், டாக்டர்
  வில்லியம் எம். கானல்
  வில்லியம், ஆரஞ்சு இளவரசர்
  வில்லுப்பாட்டு
  வில்வம்
  வில்னா
  வில்னியஸ்
  வில்ஷ்ட்டெட்டர், ரிக்கார்ட்
  வில்ஹெல்ம் மூபெர்யா
  விலங்களுக்கு க்ஷயரோகம்
  விலங்கியல்
  விலங்கியல் கட்டுரைகள்
  விலங்கு பூகோளம்
  விலங்கு வழி நோய்கள்
  விலங்கு இழைகள்
  விலங்கு இனப்பெருக்கம்
  விலங்கு உடலியல்
  விலங்கு உடற்சூடு
  விலங்கு உளவியல்
  விலங்குக் காட்சித் தோட்டங்கள்
  விலங்குகள் (இந்தியா)
  விலங்குகள் தம் குழவிகளைப் பேணுதல்
  விலங்குகளில் கருவுறல்
  விலங்குகளின் கண்
  விலங்குகளின் காதல் முறை
  விலங்குகளின் சமூக வாழ்க்கை
  விலங்குகளின் நடத்தைகள்
  விலங்குகளின் நிறங்கள்
  விலங்குகளின் பாகுபாடு
  விலங்குகளின் வலசை
  விலங்குகளின் இயக்கம்
  விலங்குகளின் இளம் பருவ நிலைகள்
  விலங்குகளுக்கு வாய்ப்பூட்டு நோய்
  விலங்குத் தலைமுறை மாற்றம்
  விலங்குத் துன்பத் தடுப்புச் சங்கம்
  விலங்குப் பாசில்கள்
  விலங்குலகம்
  விலாரி
  விலைக் கட்டுப்பாடு
  விலைப்படுத்தல்
  விவகாரத்து
  விவசாய மூலதனம்
  விவசாய அமைப்பு முறைகள்
  விவசாய ஆராய்ச்சி நிலையங்கள்
  விவசாய உயிர்ப்பொருள் ரசாயனம்
  விவசாய எந்திரங்கள்
  விவசாயக் கடன் வசதி
  விவசாயக் கடன்பாடு
  விவசாயக் கருவிகள்
  விவசாயக் கல்லூரியும் ஆராய்ச்சி நிலையமும், கோயம்புத்தூர்
  விவசாயச் சந்தை
  விவசாயத் தொழில் விசாரணைக் குழு
  விவசாயத் தொழிலாளர்
  விவசாயத்திற்கு அரசாங்க உதவி
  விவசாயப் பாக்ட்டீரியவியல்
  விவசாயப் புரட்சி
  விவசாயப் புள்ளியியல்
  விவசாயப் புள்ளிவிவர இனங்கள்
  விவசாயப் பொருளாதாரம்
  விவசாயம் (இந்தியா)
  விவசாயம்
  விவசாயம் கட்டுரைகள்
  விவசாயமும் ரசாயனமும்
  விவசாயவானிலை இயல்
  விவிலிய நூல்
  விவேக சிந்தாமணி
  விவேகாநந்தர், சுவாமி
  விழ்டாரியா நியான்சா
  விழாக்கள்
  விழிக்கட்பேதைப் பெருங்கண்ணனார்
  விழுதி
  விழுப்புரம்
  விளக்கு
  விளதீமிர் கொமரோவ்
  விளம்பரம்
  விளம்பி நாகனார்
  விளா
  விளாடிவாஸ்ட்டாக்
  விளிம்பு மாற்ற விளைவுகள்
  விளிம்பு மாற்றம்
  விளைபொருள் மாற்றுத் தீர்வகம்
  விளையாட்டு மருத்துவம்
  விளையாட்டு முறை
  விளையாட்டு விபத்துக்கள்
  விளையாட்டுக்கள்
  விளையாட்டுப் பொம்மைகள்
  விளையாட்டும், விளையாட்டு மருத்துவமும்
  விற்பனை வரி
  விற்றூற்று மூதெயினனார்
  விற்றூற்று வண்ணக்கன் தந்தனார்
  விறகின் வெப்பத்திறனை அறியும் முறைகள்
  விறகு
  விறலி
  விறன்மிண்ட நாயனார்
  வின்சென்க் ப்ரெனுஷி
  வின்செஸ்ட்டர்
  வின்ஸ்லோ
  வினாவுத்தரம்
  வினிப்பெக்
  வினிப்பெக் ஏரி
  வினிபிரடு ஆஷ்டன்
  வினீஷியா
  வினை வெப்பச் சம எண்
  வினைத்தொழிற் சோகீரனார்
  வினைதீர்த்தான்
  வினையடக்கம்
  விஜய பாஸ்கரன்
  விஜயநகர மன்னர்கள்
  விஜயநகரச் சிற்பம்
  விஜயநகரம்
  விஜயமங்கலம்
  விஜயராகவ நாயக்கர்
  விஜயராகவாச்சாரி, எஸ்.வீ.
  விஜயராகவாச்சாரியார், சீ.
  விஜயவாடா மொகல்ராஜபுரம்
  விஜயவாடா
  விஜயன்
  விஜயாதித்தன்
  விஷ்ணு
  விஷ்ணு சித்தர்
  விஷ்ணு புராணம்
  விஷ்ணு வர்த்தனர்
  விஷ்ணுகண்டர்
  விஷ்ணுகிராந்தி
  விஷ்ணுகுப்தர்
  விஷ்ணுகோபன்
  விஷ்ணுவர்த்தனர் (பித்திவேர்)
  விஷ்ணுவர்த்தனன்
  விஷ்ணுகுண்டி வமிசம்
  விஷ மூங்கில்
  விஷ விருட்சம்
  விஸ்க்கான்சின்
  விஸ்ச்சுலா ஆறு
  விஸ்லர், கிளார்க்
  விஸ்லர், ஜேம்ஸ்
  விஸ்லிஸீனஸ்
  விஸ்வாமித்ரி
  விஸ்வேஸ்வரய்யா
   
  வீக்கங்கள் (கால்நடை)
  வீக்கோ
  வீகோ
  வீசனம்
  வீசனவால் தாமரைக்கோழி
  வீசோ
  வீட்டிலெவூ
  வீட்டெப்ஸ்க்
  வீட்டோ
  வீட்ஸ்ட்டன், சர் சார்லஸ்
  வீடர்ஷைம்
  வீடு
  வீணை
  வீணை குப்பையர்
  வீப்புரி
  வீமநாத பண்டிதர்
  வீயர்
  வீயை
  வீர சைவம்
  வீர சோழர்
  வீர சோழியம்
  வீர நாராயணன்
  வீரகவிராசர்
  வீரகேரள வர்மா
  வீரசோழியம்
  வீரநாராயண சதுர்வேதி மங்கலம்
  வீரபத்திரர்
  வீரபல்லாள தேவர் III
  வீரபாண்டிய கட்டபொம்மு
  வீரமாகாளர்
  வீரமாமுனிவர்
  வீரமார்த்தாண்ட தேவர்
  வீரராகவ முதலியார், முத்தமிழ்க்கவி
  வீரராசேந்திர சோழன்
  வீரவநல்லூர்
  வீரவாகு தேவர்
  வீராசாமிச் செட்டியார்
  வீரேசலிங்கம், கந்துக்கூரி
  வீரை வெளியனார்
  வீரை ஆளவந்தார்
  வீரைமாநகர்
  வீலர், ஆர்.ஈ.எம்.
  வீவர்
  வீழ்பனிப்பாறை
  வீழி
  வீன், வில்ஹெல்ம்
  வீன்சி, லியனார்டோ டா
  வீனஸ்
  வீஷீ
   
  வுட்வொர்த்
  வுன்ட்
   
  வூர்ட்ஸ்
   
  வெக்கை நோய்
  வெங்கடகிரி
  வெங்கடேச ஐயர்
  வெங்காயக் குடும்பம்
  வெங்காயம்
  வெங்காரம்
  வெங்கு பாகவதர்
  வெங்கைக்கோவை
  வெசூவியஸ்
  வெட்சி
  வெட்டர்கள்
  வெட்டி
  வெட்டிவேர்
  வெட்டுக்கிளி
  வெட்டுவான் கோயில்
  வெட்டை
  வெட்டைச்சூடு (கால்நடை)
  வெட்பாலை
  வெட்பாலை, கசப்பு
  வெடிகுண்டு
  வெடிமருந்துகள்
  வெடிமருந்துச் சதி
  வெடியாத தனிக்கனிகள்
  வெடியுப்பு
  வெண் கொற்றனார்
  வெண்கடம்பு
  வெண்கடல்
  வெண்கரு
  வெண்கலம்
  வெண்காட்டு நங்கை
  வெண்காடர்
  வெண்குஷ்டம்
  வெண்சீர் வெண்தளை
  வெண்டாழிசை
  வெண்டுறை
  வெண்டை
  வெண்டைக்குடும்பம்
  வெண்ணாந்தை
  வெண்ணாறு
  வெண்ணிக்குயத்தியார்
  வெண்ணீல ஈப்பிடிப்பான்
  வெண்ணெய்
  வெண்ணெய் விரை, சாப்பிரா விரை
  வெண்தேக்கு
  வெண்பனி
  வெண்பா
  வெண்பாப் பாட்டியல்
  வெண்பாப்புலிக் கவிராயர்
  வெண்பிறவித் தன்மை
  வெண்புணர்ச்சிமாலை
  வெண்புள்ளி விசிறிக் குருவி
  வெண்பூதனார்
  வெண்பூதியார்
  வெண்பேடு
  வெண்மணி கதம்பன் நம்பூ திரிப்பாடு
  வெண்மணி பரமேசுவரன் நம்பூதிரிப்பாடு
  வெண்மணிப் பூதியார்
  வெதிர்ப்பு
  வெந்தயம்
  வெந்நீர்ப் பீச்சு
  வெப், சிட்னி ஜேம்ஸ்
  வெப்ப மிதத்தட்பவெப்ப பிரதேசங்கள்
  வெப்ப ரசாயனவியல்
  வெப்ப அயானியல்
  வெப்ப அலகு
  வெப்ப இயக்கவியல்
  வெப்ப எஞ்சின்கள்
  வெப்பக் கதிர்ப்பு மானிகள்
  வெப்பக் குரக்குவலி
  வெப்பக்கதிர் வீச்சு முறை
  வெப்பச் சலனம்
  வெப்பநிலை
  வெப்பநிலை வெளிச்சநிலைகளும் தாவர வாழ்க்கையும்
  வெப்பநிலை அளத்தல்
  வெப்பநிலைக் கட்டுப்படுத்தி
  வெப்பநிலைக் குறைவு விகிதம்
  வெப்பப் பிடிப்பு
  வெப்பம்
  வெப்பம் கடத்தல்
  வெப்பமண்டலப் பருவக்காற்றுத் தட்பவெட்பநிலை
  வெப்பமானி
  வெப்பமின் கருவிகள்
  வெப்லன், தார்ஸ்ட்டைன்
  வெம்பிளி
  வெயில்
  வெயில் சோர்வு
  வெயில் அதிர்ச்சி
  வெர்
  வெர்கலான்
  வெர்ட் ஹைமர், மாக்ஸ்
  வெர்னர்
  வெர்னர், ஆல்பிரேட்
  வெர்னரின் கொள்கை
  வெர்னியர்
  வெரோனா
  வெல்பி கமிஷன்
  வெல்லம்
  வெல்லிங்க்டன்
  வெல்லிங்க்டன் கோமகனார்
  வெல்லெஸ்லி பிரபு
  வெல்ஸ், கர்னல்
  வெல்ஸ், ஜீ.பி.
  வெல்ஸ், எச்.ஜி.
  வெல்ஸ், எச்.ஜீ.
  வெல்ஸ்லி பிரபு
  வெல்ஹாவன்
  வெலிங்ட்டன் பிரபு
  வெள்வேல மரம்
  வெள்ளகில்
  வெள்ளடை
  வெள்ளணுக்காவல்
  வெள்ளமும் வெள்ளக் கட்டுப்பாடும்
  வெள்ளரா
  வெள்ளரி
  வெள்ளாடியனார்
  வெள்ளாடு
  வெள்ளாறு
  வெள்ளி (சுக்கிரன்)
  வெள்ளி
  வெள்ளி வேலை
  வெள்ளிப்பாடல்
  வெள்ளிமலை
  வெள்ளியந்தின்னனார்
  வெள்ளியம்பலவாணத் தம்பிரான்
  வெள்ளியம்பலவாணர்
  வெள்ளிவீதியார்
  வெள்ளீயம்
  வெள்ளுள்ளி
  வெள்ளூர்க்கிழார்மகனார்
  வெள்ளெருக்கிலையார்
  வெள்ளை
  வெள்ளை நைல்
  வெள்ளை ரஷ்யா
  வெள்ளைக் கழிச்சல்
  வெள்ளைக் குங்கிலியம்
  வெள்ளைக் குருகு
  வெள்ளைக் கொக்குகள்
  வெள்ளைக்குடி நாகனார்
  வெள்ளைச் சீயர்
  வெள்ளைப்படல்
  வெள்ளைப்பூடு
  வெள்ளைப்பூண்டு
  வெள்ளைமாளர்
  வெள்ளையர் கலகம்
  வெள்ளையாறு
  வெளிநாடுகளில் இந்தியர்
  வெளிநாடுகளில் உலோக வேலைக் கலை
  வெளிப்படுதிறன் காட்டிகள்
  வெளிமான்
  வெளியேரி எஞ்சின்கள்
  வெளிவிருத்தம்
  வெளுக்கும் தூள்
  வெளுத்தல்
  வெளுப்பு சஸெக்ஸ்
  வெற்றிக் கரந்தை மஞ்சரி
  வெற்றிடக் குப்பி
  வெற்றிடம்
  வெற்றிலை
  வெற்றிலை வள்ளிக்கிழங்கு
  வெற்றிவேற்கை
  வெற்றுவட்டி
  வெறிக்கூத்து
  வெறிநாய்க்கடி
  வெறிநோய்
  வெறிபாடிய காமக்கண்ணியார்
  வெறிமங்கை பாகக் கவிராயர்
  வெறியாட்டு
  வெறியாடல்
  வெறிவிலக்கு
  வென் டே சௌ
  வென்ட்வர்த், சார்லஸ் வாட்ஸன்
  வென்ட்வர்த், தாமஸ், ஸ்ட்ராபர்டு பிரபு
  வென்றி மாலைக் கவிராயர்
  வெனிசூலா
  வெனிஸ்
  வெனீஸெலாஸ்
  வெனெல்ட்
  வெஸ் நடனம்
  வெஸ்ட் மின்ஸ்ட்டர் சட்டம்
  வெஸ்ட்டிங்ஹவுஸ், ஜார்ஜ்
  வெஸ்ட்பேலியா
  வெஸ்ட்பேலியா உடன்படிக்கை
  வெஸ்ட்மின்ஸ்ட்டர் சட்டம்
  வெஸ்ட்ரசால்
  வெஸ்ட்ரான்
  வெஸ்ப்பேசியன்
  வெஸ்பூச்சி
  வெஸ்பூசியஸ்
   
  வேக் தீவு
  வேக வளர்ச்சி
  வேக வளர்ச்சிமானி
  வேகமானி
  வேகவதி
  வேகா
  வேகெனர்
  வேகெனர் கொள்கை
  வேங்கடகவி, கணபவரபு
  வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு.
  வேங்கடதாசர்
  வேங்கடபதி தேவராயர்
  வேங்கடபதி, சேமகூர
  வேங்கடம்
  வேங்கடமகி
  வேங்கடமலை
  வேங்கடரமணி, கே.எஸ்.
  வேங்கடாசல குருசுவாமிகள்
  வேங்கடாசலபதி
  வேங்கடாசலம் பிள்ளை, கரந்தைக்கவியரசு
  வேங்கி நாடு
  வேங்கை
  வேங்கை நாடு
  வேங்கை மண்டலம்
  வேங்கை மார்பன்
  வேங்டேசுவர எட்டப்ப மகாராஜா
  வேசர் ஆறு
  வேட்டக்கண்ணனார்
  வேட்டைச்சிவிங்கி
  வேட்டைப் பறவைகள்
  வேட்டையாடல்
  வேடங்கரணை
  வேடந்தாங்கல்
  வேடம் புனைதல்
  வேடன் மீன்
  வேணாட்டிகள்
  வேணாடு
  வேத காலம்
  வேதகிரி முதலியார்
  வேதகிரி முதலியார், களத்தூர்
  வேதகிரியார் சூடாமணி
  வேதநாயக சாஸ்திரியார்
  வேதநாயகம் பிள்ளை, ச.
  வேதநாயகம்பிள்ளை, மாயூரம் முனிசீப்
  வேதப் பொருள் விளக்கம்
  வேதம்
  வேதமுன் காலம்
  வேதரத்தினம், சர்தார் அ.
  வேதனை
  வேதாங்க சோதிடம்
  வேதாங்கங்கள்
  வேதாசலம், சுவாமி
  வேதாந்த சித்தாந்த சமரச தீபம்
  வேதாந்த தசாவத்தைக் கட்டளை
  வேதாந்த தேசிகர்
  வேதாந்தத் தெளிவே சைவ சித்தாந்தம்
  வேதாந்தப் பள்ளு
  வேதாந்தம்
  வேதாரணியம்
  வேப்பமரம்
  வேபர்
  வேபர் விதி
  வேபர், வில்ஹெல்ம்
  வேம்பத்தூர் சங்கர நாராயணன்
  வேம்பற்றூர்க் கண்ணன் கூத்தனார்
  வேம்பற்றூர்க் குமரனார்
  வேம்பு
  வேமன்னர்
  வேமனா
  வேர்
  வேர் முண்டுகள்
  வேர் ஒட்டுண்ணிகள்
  வேர்க்கடலை
  வேர்ப் புல்லுருவிகள்
  வேர்ப்பூச்சி
  வேரின் பாகங்கள்
  வேல்ஸ்
  வேல்ஸ் இளவரசர்
  வேல்ஸ் இளவரசர் பொருட்காட்சி சாலை, மேற்கிந்தியா
  வேல்ஸ் இளவரசர் மலை
  வேலமரம்
  வேலாயுத முதலியார், தொழுவூர்
  வேலாயுதம் பிள்ளை, சாமி
  வேலாஸ்க்கேத்
  வேலிகள்
  வேலிப்பருத்தி
  வேலுச்சாமிப் பிள்ளை, வெண்பாப்புலி
  வேலூர்
  வேலை
  வேலை நிறுத்தம் பொது
  வேலை நிறுத்தம்
  வேலைப்பகிர்வு
  வேலைய சுவாமிகள்
  வேலையின்மை
  வேலையின்மை இன்ஷூரன்சு
  வேலையும் கூலியும்
  வேலைவீதக் கூலி
  வேவல் பிரபு
  வேளா
  வேளை
  வேஹைவே
   
  வைக்காட்டோ
  வைக்கிங்குகள்
  வைக்கோல் துடைப்பங்களும் சேகரிகளும்
  வைக்கோல் அட்டை
  வைகுண்ட ஏகாதசி
  வைகை
  வைசூரி
  வைசேடிகர்
  வைசேஷிக தரிசனம்
  வைசேஷிகம்
  வைட்டமின்கள்
  வைட்டுத் தீவு
  வைடூரியம்
  வைணவ சமயாசாரியர்கள்
  வைணவ ஆகமங்கள்
  வைணவம்
  வைத்திய அகராதி
  வைத்தியத் திரட்டு
  வைத்தியநாத நாவலர்
  வைத்தியநாத முனிவர்
  வைத்தியநாத அய்யர்
  வைத்தியலிங்கம் பிள்ளை
  வைத்தீசுவரன் கோயில்
  வைதும்பர்
  வைப்பு
  வைமார்
  வையர்ஷ்ட்ராஸ், கார்ல்
  வையாபுரி
  வையாபுரிப் பிள்ளை எஸ்.
  வையாபுரிப்பிள்ளை, எஸ்.
  வையாவிக்கோப்பெரும் பேகன்
  வையை அறு
  வையோமிங்
  வையோமிங் பள்ளத்தாக்கு
  வைரநாத பிள்ளை
  வைரப்பெருமாள் கோயில்
  வைரம்
  வைரஸ்
  வைரஸ் நியுமோனியா
  வைராக்கியம், சாந்தி
  வைரோ மாலுமி
  வைரோ நிலைப்படுத்தி
  வைல்டு, ஆஸ்க்கார்
  வைலீபோஸ்ட்
  வைனர், ஜேக்கப்
  வைஜோ
  வைஸ்மன், ஆகஸ்டு
   
  வௌவால்
  வௌவால் மீன்
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-09-2016 12:44:32(இந்திய நேரம்)