தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kalaikalangiyam-ஜ

 • ஜக்கார்ட்டா
  ஜக்லூல் பாஷாவே
  ஜகதீசுவர குமார எட்டப்பர்
  ஜகந்நாதம்
  ஜகாங்கீர்
  ஜகாங்கீர் ஜச சந்திரிகா
  ஜங்கோஜி சிந்தியா
  ஜட்லாந்து
  ஜடாமாஞ்சி
  ஜடாவர்மர் சுந்தர பாண்டியர்
  ஜடாவல்லவர்
  ஜதின் துவாரா
  ஜப்பான்
  ஜப்பான் கடல்
  ஜப்பான் சீன யுத்தம்
  ஜப்பானிய மொழி இலக்கியம்
  ஜபல்பூர்
  ஜபாரபாதி எருமை
  ஜம்புகேஸ்வரம்
  ஜம்மு காச்மீரம்
  ஜம்னபாரி ஆடு
  ஜமதக்கினி
  ஜமா மஜீத் (மசூதி)
  ஜமீந்தாரி முறை
  ஜமேக்கா
  ஜய நாகன்
  ஜயச்சந்திரன்
  ஜயசங்கர் பிரஸாத்
  ஜயசிங்
  ஜயதேவர்
  ஜயனேந்திர குமார்
  ஜயாத்தியர்
  ஜர்சி
  ஜர்சி நகர்
  ஜரா மரம்
  ஜல்தபரா
  ஜல்லிக்கட்டு
  ஜலதரங்கம்
  ஜலந்தர்
  ஜலால்
  ஜலாலுதீன்
  ஜலியன் வாலாபாக் படுகொலை
  ஜவ்வழற்சி
  ஜவ்வுக்கட்டி
  ஜவாஹர்லால் நேரு
  ஜவாஹர்லால் நேரு மணிப்புரி நாட்டியக் கழகம்
  ஜவி
  ஜவுன்புரி
  ஜன்மாஷ்டமி
  ஜனகர்
  ஜனநாயக உறவு வளர்ச்சி
  ஜனநாயகம்
  ஜஸ்ட்டினியன்
  ஜஸ்வந்த் சிங், மகாராஜா
  ஜஹாங்கீர்
   
  ஜாக்கொபின்
  ஜாக்கொபைட்டுக்கள்
  ஜாக்கோ போன்டா தோடி
  ஜாக்கோபி
  ஜாக்சன், தாம்சன் ஜானதன்
  ஜாக்சன், ஆண்ட்ரூ
  ஜாக்சன்வில்
  ஜாகர், டாக்டர்
  ஜாட்டுக்கள்
  ஜாட்டோ
  ஜாடிச் செடி
  ஜாபர், ஜோசப்
  ஜாபிர் பின் ஹையான்
  ஜாம் நகர்
  ஜாம்ஷெத்பூர்
  ஜாமனாவ், டாக்டர்
  ஜாமி
  ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா, டெல்லி
  ஜாய்ஸ்
  ஜார்டன்
  ஜார்ஜ் V
  ஜார்ஜ் VI
  ஜார்ஜ் I
  ஜார்ஜ் IV
  ஜார்ஜ் II
  ஜார்ஜ் III
  ஜார்ஜ்
  ஜார்ஜ் டவுன்
  ஜார்ஜ் டிரவில்யன், சர்
  ஜார்ஜ் நாமா
  ஜார்ஜ் பிரெடெரிக்
  ஜார்ஜ் மூர்
  ஜார்ஜ் ராபர்ட் ஸ்ட்டீவன் சன்
  ஜார்ஜ் லஞ்சு
  ஜார்ஜ் எலியட்
  ஜார்ஜ் எவரஸ்டு, சர்
  ஜார்ஜஸ் அக்ரிகோலா
  ஜார்ஜியா
  ஜாராயாகூப்
  ஜாராவாக்கள்
  ஜாலர்
  ஜாலரா
  ஜாவளி
  ஜாவா
  ஜாவாக் கடல்
  ஜான் த மங்க்
  ஜான் (டென்மார்க்)
  ஜான் (இங்கிலாந்து)
  ஜான்
  ஜான் கிளென்
  ஜான் குட்மாண்ட்ஸன்
  ஜான் கொக்காநௌஸ்க்கீ
  ஜான் சைமன், சர்
  ஜான் டிரைடன்
  ஜான் தோராட்ஸன்
  ஜான் நேப்பியர்
  ஜான் பாலியல்
  ஜான் மரே, சர்
  ஜான் மார்ஷல், சர்
  ஜான் மில்லிங்க்டன் சிஞ்சு
  ஜான் ஸ்காட் எரிஜினா
  ஜான் ஹாரிஸ்
  ஜான் ஆண்டர்சன்
  ஜான் எரிக்சன்
  ஜான் ஏம்ஸ் சர்மன்
  ஜான் ஏர்ள்
  ஜான் ஓலாப்சன்
  ஜான், கான்ட்
  ஜான்சன்
  ஜான்சன், டாக்டர் சாமுவேல்
  ஜான்சன், பென்
  ஜான்சாகேப்
  ஜான்சி
  ஜான்சி ராணி
  ஜான்சென்
  ஜான்ஸ்ட்டன், சர் எச்.எச்.
  ஜானகிநாத போஸ், ராய் பகதூர்
  ஜானதன் எட்வர்ட்ஸ்
   
  ஜிசியா
  ஜிப்ரால்ட்டர்
  ஜிப்ரால்ட்டர் ஜலசந்தி
  ஜிப்ரேயிலே
  ஜிபூட்டி
  ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்
  ஜியாங்சீ
  ஜியாங்சூ
  ஜியார்ஜியஸ்
  ஜின்னா
  ஜின்னா, முகமது அலி
   
  ஜீப்
  ஜீமூத வாகனர்
  ஜீலம் ஆறு
  ஜீவன்
  ஜீவனாம்சம்
  ஜீன்
  ஜீன் போடின்
  ஜீன்ஸ், சர் ஜேம்ஸ் ஹாப்வுட்
  ஜீனோ
  ஜீஜாபாய்
   
  ஜு க்சிஸ்
  ஜு ரத்
  ஜு ரா மலைத்தொடர்
  ஜு வான் டெ சோலிஸ்
  ஜு வான் பெர்முடாஸ்
  ஜு வான் வீல்
  ஜு ன்னார்
   
  ஜூடா ஸ்டீன்பெர்கு
  ஜூடா ஹயிஜி
  ஜூடா ஹா லெவி
  ஜூப்பிட்டர்
  ஜூரிகள்
  ஜூல் கெல்வின் விளைவு
  ஜூல்
  ஜூல், ஜேம்ஸ் பிரஸ்காட்
  ஜூலியட் கியூரி
  ஜூலியன் நாளட்டவணை
  ஜூலியன் ஹக்ஸ்லி, டாக்டர்
  ஜூலியஸ் சீசர்
  ஜூலியோ டி மெடிச்சி
  ஜூலூக்கள்
  ஜூலூலாந்து
  ஜூவன் பெர்னாண்டெஸ்
  ஜூவினல்
  ஜூவென் லூயி வீவெஸ்
  ஜூனோ
  ஜூஜியாங்
  ஜூஸ்
   
  ஜெகவீர கட்டமொம்மு
  ஜெகவீரபாண்டியனார், கவிராஜ பண்டிதர்
  ஜெப்பலின்
  ஜெப்பலின், வான்
  ஜெபர்சன் டேவிஸ்
  ஜெபர்சன், தாமஸ்
  ஜெமினி
  ஜெமூல்ப்பா
  ஜெயங்கொண்டார் சதகம்
  ஜெயவர்மன்
  ஜெர்சாப்பா நீர்வீழ்ச்சி
  ஜெர்சி மாடு
  ஜெர்மன் மொழி
  ஜெர்மனி
  ஜெர்மானிய உளவியலறிஞர்களின் கருத்து
  ஜெர்மானியம்
  ஜெரிக்கோ
  ஜெரிமி டெயிலர்
  ஜெரூசலெம்
  ஜெலிக்கோ, ஜான் ரஷ்வர்த்
  ஜென்கின்ஸ் காதுப் போர்
  ஜென்னர், எர்வட்டு
  ஜெனீவா
  ஜெனீவா ஏரி
  ஜெனீவா ஒப்பந்தம்
  ஜெனோவா
  ஜெஸ்ட்டூர் பால்சன்
  ஜெஹோல்
  ஜெஹோல் மலை
   
  ஜே, ஜான்
  ஜேக்கப் பார்க்கோஷ்
  ஜேக்குலீன் கென்னடி
  ஜேகப் யுங்மான்
  ஜேகப் ஹென்ரிக் மார்க்
  ஜேகப்ஸ்
  ஜேம்ஸ் I
  ஜேம்ஸ் II
  ஜேம்ஸ்
  ஜேம்ஸ் டவுன்
  ஜேம்ஸ் டியூவர், சர்
  ஜேம்ஸ் பர்கெஸ்
  ஜேம்ஸ் பாரி, சர்
  ஜேம்ஸ் பிரின்செப்
  ஜேம்ஸ் ஹாக்
  ஜேம்ஸ் உல்ப்
  ஜேம்ஸ் ஓட்டிஸ்
  ஜேம்ஸ், வில்லியம்
  ஜேம்ஸ், ஹென்ரி
  ஜேலை
  ஜேன் ஆஸ்டென்
  ஜேனெட்
   
  ஜைராஸ்கோப்பு
  ஜைரோ திசைகாட்டி
  ஜைரோ ஊசலி திசைகாட்டி
  ஜைன தரிசனங்கள்
  ஜைன ராமாயணங்கள்
  ஜைனக் கட்டடச் சிற்பம்
  ஜைனக் கோயில்
  ஜைனம்
  ஜைனர் கொள்கை
  ஜைனுலாபுதீன்
   
  ஜொராஸ்ட்டர்
  ஜொஹானிஸ்பர்கு
  ஜொஹோர்
   
  ஜோக் நீர்வீழ்ச்சி
  ஜோக்கம்சன்
  ஜோக்கியகார்ட்டா
  ஜோகேந்திர சிங்
  ஜோசப் கான்ராடு
  ஜோசப் கில்லட்டீன்
  ஜோசப் சேம்பர்லின்
  ஜோசப் டாப்ராவ்ஸ்க்கீ
  ஜோசப் வெல்ஸ்
  ஜோசப் ஹேடன்
  ஜோசப், போனபார்ட்
  ஜோசபின்
  ஜோசீ, வாமன்மல்ஹார்
  ஜோதி பிரசாத் ஆகர்வாலா
  ஜோர்ஜ் ஹயசீக்கா
  ஜோலார்பேட்டை
  ஜோன்
  ஜோன், ஆர்க் நகர
  ஜோன்ஸ்
  ஜோஸப் டெல்மெடிகோ
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 03-09-2016 12:45:00(இந்திய நேரம்)