தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

The Editorial Staff Of The Tamil Lexicon

 • Editor:- M.R.Ry. S. Vaiyapuri Pillai Avl., B.A., B.L., from 25-11-1926. .

  Assistant Editor: M.R.Ry. V. Narayana Aiyar Avl., M.A., M.L., from 27-1-1932.

  Chief Pandit (Tamil) :M.R.Ry. Pandit M. Raghava Aiyangar Avl., from 1-2-1913.

  Sanskrit and Tamil pandit:- M.R.Ry. Pandit V.M. Gopalakrishnamachariar Avl., from 14-8-1915. l

  Additional Tamil Pandit:- M.R.Ry. pandit S. Somasundara Desikar Avl., from 26-11-1927.

  Assistant:- M.R.Ry. P.R. Minakshisundara Mudaliar Avl., B.A., B.L., from 14-10-1929.

  HOME
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-08-2017 15:40:31(இந்திய நேரம்)