தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Honorary Literary Associates

 • Janab M.K.M. Abdul Qadir Rawthar of Ramnad.

  M.R.Ry.Pandit E.V. Anantarama Aiyar Avl., Mylapore.

  M.R.Ry.S.Anavaratavinayakam Pillai Avl., M.A., L.T., Madras.

  The Rev.J. T. Appa Pillai of Ceylon.

  M.R.Ry.Arunachala Kavirayar Avl., Madura.

  The Hon. Mr. P. Arunachalam, Colombo.

  M.R.Ry.Diwan Bahadur S. Bavanandam Pillai Avl., I.S.O., F.R.H.S., M.R.A.S.

  M.R.Ry.T. Chelvakesavaraya Mudaliar Avl., M.A., Madras.

  M.R.Ry.Rao Bahadur P. I. Chinnaswami Pillai Avl., Palghat. Captain Cook, Pamban.

  The Rev. M.Elwin, Kumbakonam.

  The Rev. R. Frohlich, Luthern Mission, Panruti.

  M.R.Ry.  Gangadara Tevar Vathiar Avl., Madras.

  M.R.Ry.  K. S. Gopalacharyar Avl., Madras.

  M.R.Ry.  A. Gopinatha Rao., Avl., M.A., Trivandrum.

  Professor E.Hultzsch, Halle (Saale).

  M.R.Ry.   Panditamani M. Kadiresam Chettiar Avl., Mahipalampatti.

  Sriman T. Kailasam Pillai Avl., Jaffna.

  M.R.Ry.  T. Kanakassundaram Pillai Avl., B.A., Madras.

  M.R.Ry.  Karttikeya Aiyar Avl., Jaffna.

  M.R.Ry.  Karttikeya Mudaliar Avl., Madras.

  M.R.Ry.  Makaral Karttikeyan Avl., Guindy.

  The Rev. Francis Kingsbury, B.A.,  Jaffna.

  M.R.Ry.  Rao Bahadur Dr. S. Krishnaswami Aiyangar Avl., M.A., Ph.D., M.R.A.S., F.R.H.S.

  M.R.Ry.  A. Kumaraswami Pillai Avl., Chunnakam, Ceylon.

  The Rev. L. P. Larsen, Bangalore.

  The Rev. L. I. Lazarus, D.D., Madras.

  Professor A. A. Macdonell, M.A., Oxford University.

  M.R.Ry.   A. Muttutambi Pillai Avl., Jaffna.

  M.R.Ry. J. M. Nallaswami Pillai Avl., B.A., B.L., Choolai, Madras.

  M.R.Ry. Pandit C.  R. Namasivaya Mudaliar Avl., Madras.

  M.R.Ry. P.Narayana Aiyar Avl., Tamil Sangam, Madura.

  M.R.Ry. Pandit Palvanna Mudaliar Avl., Tinnevelly.

  M.R.Ry. K. T. Paul Avl., B.A., L.T., Salem.

  M.R.Ry. T. Ponnambalam Pillai Avl., M.R.A.S., Alwarkurichi.

  The Rev. H. A. Popley, Erode.

  M.R.Ry. S. Radhakrishna Aiyar Avl., B.A., Pudukottah.

  M.R.Ry. Mahavidwan Bhashakavisekhara Pandit R. Raghava Aiyangar Avl., Ramnad.

  Sriman Raja Rajeswara Sethupathi Avl., Ramnad.

  M.R.Ry.  Diwan Bahadur T. Ramalingam Chettier Avl., B.A., B.L., Coimbatore.

  M.R.Ry.  Bhashsbharatadhurandhara Pandit M. V.Ramanujachariar Avl., Kumbakonam.

  M.R.Ry.  Diwan Bahadur S. Rm. Ramaswami Chettiar Avl., Kanadukattan.

  M.R.Ry.  K.Rameswami Naidu Avl., Madras.

  M.R.Ry.  C.N. Saravana Mudaliar Avl., Madras.

  M.R.Ry.  D.Savariraya Pillai Avl., Trichinopoly.

  M.R.Ry. Rao Bahadur K. G. Sesha Aiyar Avl., B.A., B.L., Trivandrum.

  M.R.Ry.  M.Srinivasa Aiyangar Avl., M.A., Madras.

  M.R.Ry. P. T. Srinivasa Aiyangar Avl., M.A., L.T., Madras.

  M.R.Ry. T.C. Srinivasa Aiyangar Avl., B.A., B.L., Madras.

  M.R.Ry. Subbarayachariar Avl.,Trivellore.

  M.R.Ry. Rao Sahib V. P. Subramania Mudaliar Avl.,  G. B. V. C., Vellakal.

  M.R.Ry. Subramania Sarma Avl., Bangalore.

  M.R.Ry. V. J. Thambi Pillai Avl., M. R. A. S., Colombo.

  M.R.Ry. V.Thillainayaka Mudaliar Avl., Chidambaram.

  M.R.Ry. Pandit Tirunarayana Aiyangar Avl., Madura.

  The Rev. J. E. Tracy, D.D., Kodaikkanal.

  M.R.Ry. L.K.Tulasi,  Ram Avl., B.A., B.L., Madura.

  M.R.Ry. J.M.Velu pillai Avl., Madras.

  M.R.Ry. C.P. Venkatarama Aiyar Avl., M.A., L.T., F.R.H.S., Saidapet

  M.R.Ry. N.M. Venkataswami  Nattar Avl., Annamalai University, Annamalai Nagar.  HOME
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-08-2017 17:36:15(இந்திய நேரம்)