தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Honorary Referees

 • M.R.Ry. P.S. Acharya Avl.

  M.R.Ry. C.Achyutha menon Avl., B.A.

  M.R.Ry. V.K.Alagappa Mudalaiar Avl., M.A. ( Madras ) , B.A. ( Oxon ).

  M.R.Ry. Mailai Alagappa Mudaliar Avl.

  M.R.Ry. Pandit E.V. Anantarama Aiyar Avl.

  M.R.Ry. Prativadibhayankaram Annangaracharyar Avl.

  M.R.Ry. P.N. Appuswami Aiyar Avl., M.A., B.L.,

  M.R.Ry. T.G. Aravamuda  Aiyangar  Avl.,M.A., B.L.     

  M.R.Ry. T.V.Balasubramania Aiyar Avl., B.A.,B.L..

  The Rev J.Bittamann.

  The Rev.W.L.Campbell, M.A., D.D.

  M.R.Ry.T.Chandrasekharan Avl., M.A.,L.T

  M.R.Ry.K.Chengalvaraya Aiyar Avl.,B.A.,B.L

  M.R.Ry.T.K.Chidambaranatha Mudaliar Avl., B.a.,B.L.

  M.R.Ry.T.R.Chintamani Avl., M.A.,Ph.D.

  Ferrand E.Corley Esq.,M.A.

  Janab B.Davood Shah Sahib Bahadur, B.A.

  M.R.Ry. S.Desikavinayakam Pillai Avl.

  M.R.Ry.V.Devanesan Avl.

  M.R.Ry.M.P.S.Doraiswami Mudaliar Avl., B.A.,B.L

  M.R.Ry.T.Ekambaram Avl., M.A., Ph.D.

  The Rev.Allan F.Gardiner, M.A

  M.R.Ry R.Gopala Aiyar Avl., M.A., L.T., M.Sc.

  F.W.Henderson Esq., M.A.

  M.R.Ry.K.V.Jagannatha Aiyar Avl.

  M.R.Ry. S.Kalyanasundara  Mudaliar Avl.

  M.R.Ry. T.V.Kalyanasundara Mudaliar Avl.

  M.R.Ry. B.P.Kameswarama Aiyar Avl., M.A.

  M.R.Ry. S.Kodandarama Aiyar Avl.,  M.As.

  M.R.Ry. A.S.Krishna Rao Avl., M.A.

  M.R.Ry. S.Kodandaram Aiyar Avl.

  M.R.Ry. A.S.Krishnamachariar Avl.

  M.R.Ry. T.Krishnamurthy Avl.

  M.R.Ry. R.Krishnamurthi Avl.

  M.R.Ry. K.R.Krishnasami Aiyar Avl.,

  M.R.Ry. T.M. Krishnaswami Aiyar Avl., B.A., B.L.

  M.R.Ry. C. Kunhan Rajah Avl., M.A., D. Phil. (Oxon).

  M.R.Ry. R. Kuppuswami Aiyar Avl., B.A., B.L.

  M.R.Ry. Mahamahopadhyaya Vidyavacaspati Pandit  S. Kuppuswami  Sastri Avl., M.A., I.E.S.

  M.R.Ry. C. Laksminarayana Aiyar Avl., M.A., L.T.

  Janab S. Mahammad Hussain Nainar Sahib Bahadur, B.A., (Madras) M.A., LL.B. (Aligarh).

  M.R.Ry. C. S. Mallinath Avl.

  M.R.Ry. A. Masilamani Mudaliar Avl., L.  M.  &  S.

  The Rev. Gordon Matthews,  M.A., B. Litt.

  M.R.Ry. T. P.  Minakshisundaram Pillai Avl., M.A., B.L.

  The Rev. C. H. Monahan, M.A.

  The Rev. L. D. Murphy, S.J., M.A., D.D.

  M.R.Ry. C. Murugesa Mudaliar Avl.

  M.R.Ry. Vaidyaratna  C. Murugesa  Mudaliar Avl.

  M.R.Ry. S. R.  Muttukumaru  Mudaliar Avl.

  M.R.Ry. P. A. Muttuthandavaraya pillai Avl.

  M.R.Ry. Pandit C. R. Namesivaya Mudaliar Avl.

  M.R.Ry. Prakatanavimarsanavicakshana Mahamahopadhyaya Rao Bahadur R.  Narasimhachariar Avl., M.A., M.R.A.S.

  M.R.Ry. S. L. Narayana Aiyar Avl.

  M.R.Ry. V. Narayana Aiyar Avl.,  M.A., M.L.

  M.R.Ry. M. Narayanaswami Aiyar Avl., B.A., B.L.

  M.R.Ry. C. S. Nataraja Pillai Avl., B.A., L.T.

  M.R.Ry. K. Natesa Aiyar Avl.,  M.A., L.T.

  M.R.Ry. C. D. Nayagam Pillai Avl., B.A.

  M.R.Ry. K. A. Nilakanta Sastri Avl., M.A.

  M.R.Ry. M. O. Parthasarathi Aiyangar Avl., M.A., L.T.

  M.R.Ry.  Diwan  Bahadur T.Raghaviah Avl., C.S.I.

  M.R.Ry.  V. Rajagopala Aiyangar Avl.

  M.R.Ry.  T.  S. Ramachandra Aiyar Avl., B.A.

  M.R.Ry.  V. R.  Ramachandra Dikshiter Avl., M.A.,  Dip., in Econ.

  M.R.Ry.  K. Ramakrishnayya Garu, M.A., L.T.

  M.R.Ry.  C. K. Raman  Avl., M.A., L.T.

  M.R.Ry.  Rao Bahadur K. B. Ramanathan Avl., M.A., B.L., L.T.

  M.R.Ry.  V.K. Ramanatha Aiyar Avl., B.A.

  M.R.Ry.  S. K. Ramanatha Sastri Avl.

  M.R.Ry.  P. Ramanathan Avl., B.A., B.L.

  M.R.Ry.  K. Rangachariar Avl., M.A.

  M.R.Ry.  Diwan  Bahadur S. E. Ranganathan Avl., M.A., L.T.

  M.R.Ry.  O. P. Rangaswami Aiyagar Avl., M.A., L.T.

  M.R.Ry.  G. Ratnam Pillai Avl., B.A., L.T.

  M.R.Ry.  T. V. Sadasiva Pandarattar Avl.

  M.R.Ry.  K. G. Sankara Aiyar Avl., B.A., B.L.

  His Holiness Sri Sankaracharya Swamigal Avl., of Kumbakonam.

  M.R.Ry.  V.Saranatha Aiyangar Avl., M.A.

  M.R.Ry.  D. S. Sarma Avl., M.A., L.T.

  M.R.Ry.  P. P. S. Sastri Avl., M.A. (Madras), B.A. (Oxon).

  M.R.Ry. Srirangam Satagopachariar Avl.

  M.R.Ry. S. Satchithanandam Pillai Avl., B.A., L.T.

  M.R.Ry. Rao Bahadur K. G. Sesha Aiyar Avl., B.A., B.L.

  His Holiness Sri-la-Sri  Shanmuga Sivachariya Swamigal avl.

  M.R.Ry. A. Singaravelu Mudaliar Avl.

  M.R.Ry. P. S. Sivagnana Pillai Avl., B.A., B.L.

  M.R.Ry. K. N. Sivaraja Pillai  Avl., B.A.

  M.R.Ry. C. Somasundaram Pillai Avl.

  M.R.Ry. P. T. Srinivasa Aiyangar Avl., M.A., L.T.

  M.R.Ry. E. V. Srivivasadhariar Avl., B.A., M.B.,  &  C.M.

  M.R.Ry. N. R. Subba Aiyar Avl., M.A., L.T.

  M.R.Ry. S. Subba Rao Avl.

  Dr. P. S. Subrahmania Sastri Avl., M.A., L.T., PH.D.

  M.R.Ry. C. K. Subramania Aiyar Avl.

  M.R.Ry. P. Subramania Aiya Avl., B.A., L.T.

  M.R.Ry. C. K. Subramania   Mudaliar Avl., B.A.

  M.R.Ry. Rao Sahib V. P. Subramania Mudaliar Avl., G.B.V.C.

  M.R.Ry. Vidwan Subramania Sastri Avl.

  M.R.Ry. Sangu Subramania Avl.

  M.R.Ry. T. N. Subramania Avl.

  M.R.Ry. V.Sundara Aiyar Avl.

  M.R.Ry. S. Sundararaja Aiyangar Avl., B.A., B.L.

  M.R.Ry. S. Suryanarayana Sastri Avl., M.A., B.Sc. (Oxon), Bar-at-Law.

  M.R.Ry. R. Swaminatha Aiyar Avl., B.A.

  M.R.Ry. R. Swaminatha Aiyar Avl., B.A., L.T.

  His Holiness Sri-la-Sri Kasivasi Swaminatha Thambiran Avl.

  M.R.Ry. K. Swaminathan Avl., M.A., B.L. (Madras), B.A. (Oxon)

  M.R.Ry. E. N. Thanikachala Mudaliar Avl., B.A., B.L.

  M.R.Ry. L. K. Tulasi Ram Avl., B.A., B.L.

  M.R.Ry. Vadivelu Chettiar Avl.

  M.R.Ry. T. S. Vallinayakam Pillai Avl., B.A.

  M.R.Ry. E. S. Varadaraja Aiyar Avl.,.  B.A.

  M.R.Ry. P. Varadarajalu Naidu Avl.

  M.R.Ry. Swami Vedachalam Avl.

  M.R.Ry. A. Venkata Rao Avl., B.A., L.T.

  M.R.Ry. A. V. Venkatarama Aiyar Avl., M.A., L.T.

  M.R.Ry. O. S. Venkatarama Aiyar Avl.

  M.R.Ry. T. S. Visvanatha Srautigal Avl., B.A.

  W. H. Warren Eeq.

  M.R.Ry. S. K. Yegnanaraqyana Aiyar Avl., M.A.

  Janab T. Zvnulabideen Sahib Bahadur, 'Shifa-ul-Mulk'.


  HOME
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-08-2017 17:57:44(இந்திய நேரம்)