தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

குறியீடுகள்

 • குறியீடுகள்

  SIGNS

  <  
  இது, சொல்லின் விற்பத்தியைக் குறிப்பது,
  <  
  denotes `from' ; i.e., derived from.
  +
   இது நிலைமொழியோடு தொடர்ந்துவரும் மொழியைக் குறிப்பது
  denotes `and'; i.e. `compounded with what follows. viz., a word or a suffix.
  இது, சமம் அல்லது விவரம் குறிப்பது,
  =
   denotes `equivalent with', the same as'
      `equal to'.
  o   
  அநுதுரிதம்
  S  
  குரு
  துரிதம்
  S  
  புலுதம்
  l  
  இலகு
  காகபதம்
  ய  
  நிறை
  -
  நேர்


  HOME
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-08-2017 16:27:27(இந்திய நேரம்)