தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Succession List Of Editors

 • The Rev. J.S. Chandler, M.A., D.D. (January 1913-April 1918).

  The Rev. J.S. Chandler, M.A., D.D. and Dr. Mark Collins, M.A., PH.D.(Joint) (April,1918-August 1919).

  The Rev. J.S. Chandler, M.A., D.D. (August 1919-January 1922)

  M.R.Ry. S. Anavaratavinayakam Pilli Avl., M.A., L.T. (January 1922-December 1923)

  M.R.Ry. C.P. Venkatarama Aiyar Avl., M.A., L.T., F.R.H.S. (February 1924-October 1926).

  Dr.P. S. Subrahmania Sastri, M.A., L.T., PH.D. (October 1926-November 1926).

  M.R.Ry. S.Vaiyapuri Pilli Avl., B.A., B.L., (from November 1926).  HOME
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 24-08-2017 15:34:50(இந்திய நேரம்)