தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Succession List Of Chairmen Of The Tamil Lexicon Committee

 • The Rev. J.S. Chandler, M.A., D.D. (January 1913 to April 1918) .

  Sir P.S. Sivaswami Aiyar, K.C.S.I., C.I.E., B.A., B.L., LL.D.,

  D.LITT. ( April 1918 to March 1919). .

  The Hon'ble Mr. Justice T.V.Seshagiri Aiyar, B.A., B.L. (April 1919 to February 1926). l

  Rao Bahadur K.V. Krishnaswami Aiyar, B.A., B.L. (from March 1926).

  HOME
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-08-2017 17:03:23(இந்திய நேரம்)