தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

The Syndicate Lexicon Committee

 • The Rev. G. Pittendrigh, M.A. .

  Mr. Mark Hunter, M.A.

  Dr. J.H. Stone, M.A., C.I.E., D.LITT. .

  The Hon'ble Mr.Justice P.R. Sundra Aiyar, B.A., B.L., l

  Sir K. Ramunni Menon, Kt., M.A., LL,D., Diwan Bahadur.

  The Rev. Dr. E. Monteith Macphail, C.I.E., C.B.E., M.A., D.D., LL.D.

  HOME
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-08-2017 15:47:03(இந்திய நேரம்)