தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ajcil AjciyAr-ajcil AjciyAr

ajcil ajciyAr

90. marutam
ATu iyal vizavin azugkal mUtUr,
uTaiyOr panmaiyin perug kai tUvA,
vaRan il pulaitti ellit tOytta
pukAp pukar koNTa pun pUg kaligkamoTu
5
vATA mAlai tuyalvara, OTi,
perug kayiRu n'Alum irum panam piNaiyal
pUg kaN Ayam Ukka, UgkAL,
azutanaL peyarum am cil Oti,
n'alkUr peNTin, cil vaLaik kuRumakaL
10
Ucal uRu tozil pUcal kUTTA
n'ayan il mAkkaLoTu kezIi,
payan inRu amma, iv vEn'tuTai avaiyE!
tOzi, talaimakaLukku uraippALAy, pANanai n'erugki vAyilmaRuttatu.-ajcil ajciyAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:01:42(இந்திய நேரம்)