தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Allam KIranAr-allam KIranAr

allam kIranAr

245. n'eytal
n'akaiyAkinRE-tOzi!-'takaiya
aNi malar muNTakattu Ay pUgkOtai
maNi maruL aimpAl vaNTu paTat taii,
tuNi n'Irp pauvam tuNaiyOTu ATi,
5
ozuku n'uN n'ucuppin, akanRa alkul,
teLi tIm kiLavi! yAraiyO, en
aritu puNar in uyir vavviya n'I?' ena,
pUN mali n'eTun' tErp puravi tAgki,
tAn n'am aNagkutal aRiyAn, n'ammin
10
tAn aNagkuRRamai kURi, kAnal
curumpu imir cuTar n'utal n'Okki,
perug kaTaR cErppan tozutu n'inRatuvE
kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu.-allagkIranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:02:17(இந்திய நேரம்)