தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

AlampEri CAttanAr

AlampEri cAttanAr

152. n'eytal
maTalE kAmam tan'tatu; alarE
miTai pU erukkin alar tan'tanRE;
ilagku katir mazugki, el vicumpu paTara,
pulampu tan'tanRE, pukanRu cey maNTilam;
5
ellAm tan'tatantalaiyum paiyena
vaTan'tai tuvalai tUva, kuTampaip
peTai puNar anRil uyagku kural aLaii,
kagkulum kaiyaRavu tan'tanRu;
yAgku Akuvenkol; aLiyen yAnE?
maTal valitta talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-AlampEri cAttanAr

255. kuRijci
kazutu kAl kiLara Ur maTin'tanRE;
uru kezu marapin kuRijci pATi,
kaTiyuTai viyal n'akark kAnavar tujcAr;
vayak kaLiRu poruta vAL vari uzuvai
5
kal mukaic cilampil kuzumum; annO!-
men tOL n'ekizn'tu n'Am varun'tinum, inRu avar
vArAr AyinO n'anRumantilla-
uyar varai aTukkattu oLiRupu minnip
peyal kAlmayagkiya pozutu kazi pAnAL,
10
tirumaNi aravut tErn'tu uzala,
urumuc civan'tu eRiyum Ogku varai ARE!
ARu pArttu uRRatu.-AlampEri cAttanAr

303. n'eytal
oli avin'tu aTagki, yAmam
n'aLLena,
kali kezu pAkkam tuyil maTin'tanRE;
tonRu uRai kaTavuL cErn'ta parArai
5
manRap peNNai vAgku maTaR kuTampait
tuNai puNar anRil uyavuk kural kETToRum,
'tujcAk kaNNaL, tuyar aTac cAay,
n'amvayin varun'tum, n'annutal' enpatu
uNTukol?-vAzi, tOzi!-teN kaTal
10
van kaip paratavar iTTa ceg kOl
koTu muTi av valai pariyap pOkki,
kaTu muraN eRi cuRA vazagkum
n'eTun'Irc cErppantan n'ejcattAnE.
vETkai tAgkakillALAyt tOzikkut talaimakaL colliyatu;ciRaippuRattAn enpatu malin'tatUum Am.-maturai Arulaviyan'ATTu AlampEri cAttanAr

338. n'eytal
kaTug katir jAyiRu malai maRain'tanRE;
aTumpu koTi tumiya Azi pOzn'tu, avar
n'eTun' tEr in oli iravum tOnRA;
iRappa evvam n'aliyum, n'in n'ilai;
5
'n'iRuttal vENTum' enRi; n'ilaippa
yAgganam viTumO maRRE!-mAl koLa
viyal irum parappin irai ezun'tu arun'tupu,
pulavu n'ARu ciRukuTi manRattu Ogkiya
ATu araip peNNait tOTu maTal ERi,
10
koTu vAyp pETaik kuTampaic cEriya,
uyir celak kaTaiip puNar tuNaip
payirtal AnA, paital am kurukE?
oruvazit taNan'ta kAlai ARRAta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.-maturai Arulaviya n'ATTu AlampEri cAttanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:02:38(இந்திய நேரம்)