தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ITaikkATanAr-iTaikkATanAr

iTaikkATanAr

142. mullai
vAn ikupu corin'ta vayagku peyaRkaTai n'AL,
pANi koNTa pal kAl mel uRi
jeli kOl kalap pai ataLoTu curukki,
paRip puRattu iTTa pAl n'oTai iTaiyan
5
n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
taNTu kAl vaitta oTugku n'ilai maTi viLi
ciRu talait tozuti EmArttu alkum
puRavinatuvE-poyyA yANar,
allil Ayinum virun'tu varin uvakkum,
10
mullai cAnRa kaRpin,
mel iyaR kuRumakaL uRaivin, UrE.
vinai muRRi mILumtalaimakan, tErppAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

221. mullai
maNi kaNTanna mA n'iRak karuviLai
oN pUn' tOnRiyoTu taN putal aNiya,
pon toTarn'tanna takaiya n'an malark
konRai oL iNar kOTutoRum tUgka,
5
vampu virittanna cem pulap puRavil,
n'Ir aNip peru vazi n'IL iTaip pOza,
celka-pAka!-n'in ceyvinai n'eTun' tEr:
virun'tu viruppuRUum perun' tOT kuRumakaL,
min oLir avir izai n'al n'akar viLagka,
10
n'aTai n'AT ceyta n'avilAc cIRaTip
pUg kaT putalvan uRagkuvayin olki,
'van'tIka, en'tai!' ennum
am tIm kiLavi kETkam n'AmE.
vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan pAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

316. mullai
maTavatu amma, maNi n'iRa ezili-
'malarin mauval n'alam varak kATTi,
kayal Er uNkaN kanagkuzai! ivai n'in
eyiRu Er pozutin EytaruvEm' ena,
5
kaN akan vicumpin mati ena uNarn'ta n'in
n'al n'utal n'Ivic cenROr, tam n'acai
vAyttu varal vArA aLavai, attak
kal micai aTukkam putaiyak kAl vIzttu,
taLi taru taN kAr talaii,
10
viLi icaittanRAl, viyal iTattAnE.
piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-iTaikkATanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:02:52(இந்திய நேரம்)