தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ILampullUrk KAviti-iLampullUrk KAviti

iLampullUrk kAviti

89. mullai
koNTal ARRi viNtalaicceRIiyar,
tiraip pitir kaTuppa mukaTu ukan'tu ERi,
n'iraittu n'iRai koNTa kamaj cUl mA mazai
azi tuLi kazippiya vazi peyaR kaTai n'AL,
5
irum panip paruvatta mayirk kAy uzun'tin
akal ilai akala vIci, akalAtu
alkalum alaikkum n'alkA vATai,
paruma yAnai ayA uyirttAagku,
innum varumE-tOzi!-vArA
10
vankaNALarOTu iyain'ta
punkaN mAlaiyum pulampum mun'tuRuttE!
'poruL muRRi maRuttan'tAn' enak kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-iLam pullUrk kAviti

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:03:27(இந்திய நேரம்)