தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

OruciRaip PeriyanAr-oruciRaip PeriyanAr

oruciRaip periyanAr

121. mullai
vitaiyar konRa mutaiyal pUzi,
iTu muRai n'irappiya Ir ilai varakin
kavaik katir kaRitta kAmar maTap piNai,
aralai am kATTu iralaiyoTu, vatiyum
5
puRaviRRu amma, n'I n'ayan'tOL UrE:
'elli viTTanRu, vEn'tu' enac collupu
pariyal; vAzka, n'in kaNNi!-kAN vara
viri uLaip polin'ta vIgku celal kali mA
vaN pari tayagka ezIi, taN peyaR
10
kAn yARRu ikumaNaR karai piRakku oziya,
el virun'tu ayarum manaivi
mel iRaip paNait tOL tuyil amarvOyE!
vinai muRRi maRuttarumtalaimakaRkut tErppAkan colliyatu.-oru ciRaipperiyanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:04:51(இந்திய நேரம்)