தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaccippETTu ILan'taccanAr-kaccippETTu ILan'taccanAr

kaccippETTu iLan'taccanAr

266. mullai
kollaik kOvalar kuRumpunam cErn'ta
kuRug kAR kuravin kuvi iNar vAn pU
ATuTai iTaimakan cUTap pUkkum
akaluL AgkaN cIRUrEmE;
5
atuvE cAlum kAmam; anRiyum,
em viTTu akaRir Ayin, kon onRu
kURuval-vAziyar, aiya!-vERupaTTu
irIiya kAlai iriyin,
periya allavO, periyavar n'ilaiyE?
talaimakanaic celavuTanpaTTatu; kaTin'akar varaippil kaNTu makizn'ta talaimakaRkut tOzi 'n'ummAlE AyiRRu' enRu colliyatUum Am.-kaccippETTu iLan'taccanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:05:12(இந்திய நேரம்)