தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaccippETTup Perun'taccanAr-kaccippETTup Perun'taccanAr

kaccippETTup perun'taccanAr

144. kuRijci
perug kaLiRu uzuvai tAkkalin, irum piTi
karuvi mA mazaiyin aravam ajcupu,
pOtu Er uN kaN kaluzavum, Etil
pEtai n'ejcam kavalai kavaRRa
5
Igku AkinRAl-tOzi!-pakuvAyp
piNavup puli vazagkum aNagku arug kavalai,
avir aRal ozukum virai celal kAn yARRuk
karai arug kuTTam tamiyar n'In'ti,
viravu malar poRitta tOLar
10
iravin varutal aRiyAtERkE.
ARRatu EtattiRkukkavanRu ciRaippuRamAkat talaivi colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

213. kuRijci
aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
'kanRu kAlyAtta manRap palavin
vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
5
vEy payil iRumpin Am aRal parukum
perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
collavum collIr; Ayin, kallena
karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
10
koy punam kAvalum n'umatO?-
kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!
mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:05:19(இந்திய நேரம்)