தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kan'tarattanAr-kan'tarattanAr

kan'tarattanAr

116. kuRijci
'tImai kaNTOr tiRattumperiyOr
tAm aRin'tu uNarka' enpamAtO;
vazuvap piNTam n'AppaN EmuRRu,
iru vetir InRa vEl talaik kozu muLai,
5
cUl mutir maTap piTi, n'AL mEyal Arum
malai kezu n'ATan kENmai, palavin
mAc cinai tuRan'ta kOL mutir perum pazam
viTar aLai vIzn'tu ukkAagku, toTarpu aRac
cENum cenRu ukkanRE aRiyAtu
10
E kal aTukkattu iruL mukai irun'ta
kuRijci n'al Urp peNTir
innum OvAr, en tiRattu alarE!
varaivu n'ITTippa ARRALAya talaivi tOzikku vanpuRai etirazin'tu colliyatu.-kan'tarattanAr

146. kuRijci
villAp pUvin kaNNi cUTi,
'n'al EmuRuval' ena, pal Ur tiritaru
n'eTu mAp peNNai maTal mAnOyE!-
kaTan aRi mannar kuTai n'izaR pOlap
5
perun' taNNenRa mara n'izal ciRitu izin'tu,
irun'tanai cenmO-'vazagkuka cuTar!' ena,
aruLik kUTum Arva mAkkaL
n'allEm ennum kiLavi vallOn
ezuti anna kAN taku vanappin
10
aiyaL, mAyOL, aNagkiya
maiyal n'ejcam en mozik koLinE!
pinninRa talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-kan'tarattanAr

238. mullai
vaRam kola vIn'ta kAnattu, kuRum pUg
kOtai makaLir kuzUu n'irai kaTuppa,
vaNTu vAy tiRappa viNTa piTavam,
mAlai an'ti, mAl atar n'aNNiya
5
paruvam ceyta karuvi mA mazai!
'avar n'ilai aRiyumO, Igku' ena varutal
cAnROrp puraivatO anRE; mAnRu uTan
ura urum uraRum n'Irin, paran'ta
pAmpu pai mazugkal anRiyum, mANTa
10
kaniyA n'ejcattAnum,
iniya alla, n'in iTi n'avil kuralE.
talaimakaL paruvam kaNTu azin'tatu.-kan'tarattanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:06:22(இந்திய நேரம்)