தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KayamanAr-kayamanAr

kayamanAr

12. pAlai
viLampazam kamazum kamajcURkuzicip
pAcam tinRa tEy kAl mattam
n'ey teri iyakkam veLilmutal muzagkum
vaiku pular viTiyal mey karan'tu, tan kAl
5
ari amai cilampu kazIi, pal mAN
vari punai pan'toTu vaiiya celvOL,
'ivai kANtORum n'OvarmAtO;
aLiyarO aLiyar en AyattOr!' ena
n'ummoTu varavu tAn ayaravum,
10
tan varaittu anRiyum kaluzn'tana kaNNE.
tOzi uTanpOkku ajcuvittatu.- kayamanAr

168. kuRijci
curumpu uNa virin'ta karug kAl vEgkaip
peruj cinait toTutta kozug kaN iRAal,
puLLuRRuk kacin'ta tIm tEn kal aLaik
kuRak kuRumAkkaL uNTa miccilaip
5
pun talai man'ti van paRaz n'akkum
n'an malai n'ATa! paNpu enap paTumO-
n'in n'ayan'tu uRaivi in uyir uLLAy,
aNagkuTai aravin Ar iruL n'aTu n'AL,
mai paTu ciRu n'eRi eHku tuNai Aka
10
Aram kamazum mArpinai,
cAraR ciRukuTi Igku n'I varalE?
tOzi iravukkuRi maRuttatu.

279. pAlai
vEmpin oN pazam muNaii, iruppait
tEm pAl ceRRa tIm pazam n'acaii,
vaiku pani uzan'ta vAval, cinaitoRum,
n'ey tOy tiriyin taN citar uRaippa,
5
n'AT curam uzan'ta vAL kEz ERRaiyoTu
poruta yAnaip puT tAL Eyppa,
pacip piTi utaitta Omaic cev varai
veyil kAy amaiyattu imaikkum attattu,
atar uzan'tu acaiyinakollO-tatarvAyc
10
cilampu kazIiya celvam
piRaruzaik kazin'ta en Ayizai aTiyE?
makaT pOkkiya tAy colliyatu.-kayamanAr

293. pAlai
maNik kural n'occit teriyal cUTi,
palik kaL Ar kaip pAr mutu kuyavan
iTu pali n'uvalum akantalai manRattu,
vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUrp
5
pUg kaN Ayam kANtoRum, empOl,
peru vituppuRukamAtO-em iR
pommal Otiyait tan mozik koLIi,
koNTu uTan pOka valitta
vankaN kALaiyai InRa tAyE.
tAy manai maruNTu colliyatu; avariTattAraik kaNTu colliyatUum Am.- kayamanAr

305. pAlai
vari aNi pan'tum, vATiya vayalaiyum,
mayil aTi anna mAk kural n'occiyum,
kaTiyuTai viyal n'akar kAN varat tOnRa,
tamiyE kaNTa taNTalaiyum teRuvara,
5
n'Oy AkinRE-makaLai!-n'in tOzi,
eri cinam taNin'ta ilai il am cinai
varip puRap puRavin pulampu koL teL viLi,
uruppu avir amaiyattu, amarppanaL n'Okki,
ilagku ilai veL vEl viTalaiyai
10
vilagku malai Ar iTai n'aliyumkol enavE.
n'aRRAy, tOzikkuc colliyatu; manai maruTciyum Am.-kayamanAr

324. kuRijci
an'tO! tAnE aLiyaL tAyE;
n'on'tu azi avalamoTu en AkuvaLkol,
pon pOl mEnit tan makaL n'ayan'tOL?-
kOTu muRRu yAnai kATuTan n'iRaitara,
5
n'ey paTTanna n'On kAz eHkin
celvat tan'tai iTanuTai varaippin,
ATu pan'tu uruTTun'aL pOla OTi,
am cil Oti ivaL uRum
pajci mel aTi n'aTaipayiRRummE!
talaimakan, pAgkaRkuc colliyatu; iTaic curattuk kaNTOr colliyatUum Am.- kayamanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:06:37(இந்திய நேரம்)