தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KuTavAyiR KIrattanAr-kuTavAyiR KIrattanAr

kuTavAyiR kIrattanAr

27. n'eytal
n'Iyum yAnum, n'erun'al, pUvin
n'uN tAtu uRaikkum vaNTinam Oppi,
ozi tirai varitta veN maNal aTaikaraik
kazi cUz kAnal ATiyatu anRi,
5
karan'tu n'Am ceytatu onRu illai; uNTu enin,
paran'tu piRar aRin'tanRum ilarE-n'anRum
evan kuRittanaL kol, annai?-kayan'tORu
iRa Ar inak kuruku olippa, cuRavam
kazi cEr marugkin kaNaik kAl n'ITi,
10
kaN pOl pUttamai kaNTu, 'n'uN pala
ciRu pAcaTaiya n'eytal
kuRumO, cenRu' enak kURAtOLE.
ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

212. pAlai
pArvai vETTuvan paTu valai verIi,
n'eTug kAl kaNan'tuL am pulampu koL teL viLi
curam cel kOTiyar katumena icaikkum
n'arampoTu koLLum attattu AgkaN
5
kaTug kuraR pampaik kata n'Ay vaTukar
n'eTum perug kunRam n'In'ti, n'am vayin
van'tanar; vAzi-tOzi!-kaiyatai
cem pon kazaltoTi n'Okki, mA makan
kavavuk koL in kural kETToRum,
10
avavuk koL manattEm Akiya n'amakkE.
poruL muTittut talaimakanOTu van'ta vAyilkaLvAy varavu kETTa tOzi talai makaTkuc colliyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

379. kuRijci
pun talai man'ti kallA van paRaz
kunRu uzai n'aNNiya munRil pOkAtu,
eri akain'tanna vI tatai iNara
vEgkaiam paTu cinaip porun'ti, kaiya
5
tEm pey tIm pAl vauvalin, koTicci
ezutu ezil citaiya azuta kaNNE,
tEr vaN cOzar kuTan'taivAyil
mAri am kiTagkin Iriya malarn'ta,
peyal uRu n'Ilam pOnRana viralE,
10
pAay av vayiRu alaittalin, AnAtu,
ATu mazai tavazum kOTu uyar potiyil
Ogku iruj cilampil pUtta
kAn'taL am kozu mukai pOnRana, civan'tE.
tOzi talaimakaRkut talaimakaLai maTamai kURiyatu; kAppuk kaimmikka kAlattut talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.-kuTavAyiR kIrattanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:08:42(இந்திய நேரம்)