தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KuRamakaL KuRieyini-kuRamakaL KuRieyini

kuRamakaL kuRieyini

357. kuRijci
n'in kuRippu evanO?-tOzi!-en kuRippu
ennoTu n'ilaiyAtuAyinum, enRum
n'ejcu vaTuppaTuttuk keTa aRiyAtE-
cEN uRat tOnRum kunRattuk kavAan,
5
peyal uzan'tu ulaRiya maNip poRik kuTumip
pIli majjai Alum cOlai,
am kaN aRaiya akal vAyp paij cunai
uNkaN oppin n'Ilam aTaicci,
n'Ir alaik kalaiiya kaNNic
10
cAral n'ATanoTu ATiya n'ALE.
talaimakan varaivu n'ITiya iTattu, 'ARRuval' enpatu paTac colliyatu; 'manai maruNTu vERupATAyinAy' enRa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am.-kuRamakaL kuRiyeyini

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:09:10(இந்திய நேரம்)