தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CiRaikkuTi An'taiyAr-ciRaikkuTi An'taiyAr

ciRaikkuTi An'taiyAr

16. pAlai
puNarin puNarAtu poruLE; poruLvayiR
piriyin puNarAtu puNarvE; AyiTaic
cellinum, cellAy Ayinum, n'allataRku
uriyai-vAzi, en n'ejcE!-poruLE,
5
vATAp pUvin poykai n'AppaN
OTu mIn vaziyin keTuva; yAnE,
vizun'Ir viyalakam tUNiAka
ezu mAN aLakkum vizu n'eti peRinum,
kanagkuzaikku amartta cEyari mazaik kaN
10
amarn'tu initu n'OkkamoTu cekuttanen;
enaiya Akuka! vAziya poruLE!
poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinai n'erugkit talaivan celavu azugkiyatu.-ciRaikkuTi An'taiyAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:11:12(இந்திய நேரம்)