தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'alveLLiyAr-n'alveLLiyAr

n'alveLLiyAr

7. pAlai
cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
peru varai aTukkattu aruvi Arppa,
kal alaittu izitarum kaTu varaR kAn yARRuk
kazai mAy n'Ittam kATu alai Arppa,
5
tazagku kural ERoTu muzagki, vAnam
innE peyya minnumAl-tOzi!
veNNel arun'tiya vari n'utal yAnai
taN n'aRuj cilampil tujcum
ciRiyilaic can'tina vATu perug kATTE.
paTTa pinRai varaiyAtu kizavOn n'eTTiyiTaik kazin'tu poruLvayiRpiriya,ARRALAya talaivikkuttOzicolliyatu.-n'alveLLiyAr

47. kuRijci
perug kaLiRu uzuvai aTTena, irum piTi
uyagkupiNi varuttamoTu iyagkal cellAtu,
n'eytaR pAcaTai puraiyum am cevip
paital am kuzavi tazIi, oyyena
5
arum puN uRun'arin varun'ti vaikum
kAnaka n'ATaRku, 'itu ena' yAn atu
kURin evanO-tOzi! vERu uNarn'tu,
aNagku aRi kazagkin kOTTam kATTi,
veRi ena uNarn'ta uLLamoTu maRi aRuttu,
10
annai ayarum muruku n'in
pon n'Er pacalaikku utavAmARE?
ciRaippuRamAkattOzi talaimakaLukku uraippALAyccolliyatu.-n'alveLLiyAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:14:14(இந்திய நேரம்)