தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Potumpil KizAr Makan VeNkaNNi, Potumpil KizAr MakanAr-potumpil KizAr Makan VeNkaNNi, Potumpil KizAr MakanAr

potumpil kizAr makan veNkaNNi, potumpil kizAr makanAr

375. n'eytal
n'ITu cinaip punnai n'aRun' tAtu utira,
kOTu punai kurukin tOTu talaip peyarum
pal pUg kAnal malku n'Irc cErppa!
anpu ilai; Atalin, tan pulan n'ayan'ta
5
ennum n'ANum n'annutal uvappa,
varuvaiAyinO n'anRE-perug kaTal
iravut talai maNTilam peyarn'tena, uravut tirai
eRivana pOla varUum
uyar maNal paTappai em uRaivin UrE.
varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, talaimakaLatu n'ilai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu-potumpil kizAr makan veNkaNNi

387. pAlai
n'eRi irug katuppum, n'INTa tOLum,
amma! n'ALum tol n'alam citaiya,
ollAc cen' toTai orIiya kaNNik
kallA mazavar villiTai vilagkiya
5
tun arug kavalai aruj curam iRan'tOr
varuvar vAzi-tOzi!-ceru iRan'tu
AlagkAnattu ajcuvara iRutta
vEl kezu tAnaic ceziyan pAcaRai
uRai kazi vALin minni, utukkAN,
10
n'eTum perug kunRam muRRi,
kaTum peyal poziyum, kali kezu vAnE.
piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRIiyatu.- potumpil kizAr makanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:17:51(இந்திய நேரம்)