தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Maturai Izattup PUtan TEvanAr-maturai Izattup PUtan TEvanAr

maturai Izattup pUtan tEvanAr

366. pAlai
aravuk kiLarn'tanna viravuRu pal kAz
vITuRu n'uN tukil UTu van'tu imaikkum
tirun'tuizai alkul, perun' tOT kuRumakaL
maNi Er aimpAl mAcu aRak kazIi,
5
kUtir mullaik kuRug kAl alari
mAtar vaNToTu curumpu paTa muTitta
irum pal mel aNai oziya, karumpin
vEl pOl veN mukai viriyat tINTi,
mutuk kuRaik kurIi muyanRu cey kuTampai
10
mUgkil am kazait tUgka, oRRum
vaTa pula vATaikkup pirivOr
maTavar vAzi, iv ulakattAnE!
ulakiyal kURip poruLvayiR piriya valitta n'ejciRkut talaimakan colliyatu.-maturai Izattup pUtan tEvanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:18:47(இந்திய நேரம்)