தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Maturai OlaikkaTaiyattAr N'alveLLaiyAr-maturai OlaikkaTaiyattAr N'alveLLaiyAr

maturai OlaikkaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

250. marutam
n'akukam vArAy-pANa!-pakuvAy
ari pey kiNkiNi Arppa, teruvil
tEr n'aTaipayiRRum tEmozip putalvan
pU n'ARu cev vAy citaitta cAn'tamoTu
5
kAmar n'ejcam turappa, yAm tan
muyagkal viruppoTu kuRukinEmAka,
piRai vanappu uRRa mAcu aRu tiru n'utal
n'ARu irug katuppin em kAtali vERu uNarn'tu,
verUum mAn piNaiyin orIi,
10
'yAraiyO?' enRu ikan'tu n'inRatuvE!
putalvanoTu pukka talaimakan ARRAnAyp pANaRku uraittatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

369. n'eytal
cuTar cinam taNin'tu kunRam cEra,
n'iRai paRaik kurukinam vicumpu ukan'tu ozuka,
ellai paipayak kazippi, mullai
arumpu vAy avizum perum pun mAlai
5
inRum varuvatu Ayin, n'anRum
aRiyEn vAzi-tOzi!-aRiyEn,
jemai Ogku uyar varai imaiyattu ucci,
vAan izitarum vayagku veL aruvik
kagkaiam pEr yARRuk karai iRan'tu izitarum
10
ciRai aTu kaTum punal anna, en
n'iRai aTu kAmam n'In'tumARE.
paTTa pinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'tu, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir azin'tatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:18:54(இந்திய நேரம்)