தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Maturai MarutagkizAr MakanAr CokuttanAr-maturai MarutagkizAr MakanAr CokuttanAr

maturai marutagkizAr makanAr cokuttanAr

329. pAlai
varaiyA n'ayavinar n'iraiyam pENAr,
konRu ARRut tuRan'ta mAkkaLin aTu piNan
iTu muTai marugkil, toTum iTam peRAatu,
puniRRu n'irai katitta, poRiya mutu pARu
5
iRaku puTaittu iRRa paRaip pun tUvi
ceg kaNaic ceRitta vankaN ATavar
ATu koL n'ejcamOTu atar pArttu alkum,
attam iRan'tanar Ayinum, n'at tuRan'tu
alkalar vAzi-tOzi!-utuk kAN:
10
iru vicumpu atira minni,
karuvi mA mazai kaTal mukan'tanavE!
piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttatu.-maturai marutagkizAr makanAr cokuttanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:20:11(இந்திய நேரம்)