தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VaNNakkan Coru MarugkumaranAr-vaNNakkan Coru MarugkumaranAr

vaNNakkan coru marugkumaranAr

257. kuRijci
viLivu il aravamoTu taLi ciRan'tu uraii,
mazai ezun'tu iRutta n'aLir tUgku cilampin,
kazai amalpu n'ITiya vAn uyar n'eTug kOTTu
ilagku veL aruvi viyan malaik kavAan-
5
arumpu vAy avizn'ta karug kAl vEgkaip
pon maruL n'aRu vI kalmicait tAam
n'al malai n'ATa!-n'ayan'tanai aruLAy,
iyagkun'ar maTin'ta ayam tikaz ciRu n'eRik
kaTu mA vazagkutal aRin'tum,
10
n'aTu n'AL varuti; n'OkO yAnE.
tOzi talaimakanatu Etam colli varaivu kaTAyatu.-vaNNakkan cOrumarugkumaranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:22:53(இந்திய நேரம்)