தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VinaittoziR COkIranAr-vinaittoziR COkIranAr

vinaittoziR cOkIranAr

319. n'eytal
Otamum oli OvinRE; Utaiyum
tAtu uLar kAnal tavvenRanRE;
maNal mali mUtUr akal n'eTun' teruvil,
kUkaic cEval kurAlOTu ERi,
5
Ar iruj catukkattu ajcuvarak kuzaRum,
aNagku kAl kiLarum, mayagku iruL n'aTu n'AL;
pAvai anna palar Ay vanappin,
taTa men paNait tOL, maTam miku kuRumakaL
cuNagku aNi vana mulai muyagkal uLLi,
10
mIn kaN tujcum pozutum,
yAn kaN tujcEn; yAtukol n'ilaiyE?
kAppu mikutikkaN ARRAnAkiya talaimakan, talaimakaLai n'inain'tu tannuLLE colli yatu.- vinaittozil cOkIranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:23:29(இந்திய நேரம்)