தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CERum CERum-cERum CERum

cERum cERum

229. pAlai
'cERum, cERum' enRalin, pala pulan'tu,
'cenmin' enRal yAn ajcuvalE;
'cellAtIm' enac ceppin, pallOr
n'iRattu eRi pun colintiRattu ajcuvalE;
5
atanAl, cenmin; cenRu vinai muTimin; cenRAgku,
avaN n'ITAtal Ompumin; yAmattu,
izai aNi Akam vaTuk koLa muyagki,
uzaiyIrAkavum panippOL tamiyE
kuzaivAn, kaNNiTattu INTit taNNena,
10
ATiya iLa mazaip pinRai,
vATaiyum kaNTirO, van'tu n'inRatuvE?
talaimakanAl pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai ARRuvittuc cella uTanpaTTatu; celavu azugkuvittatUum Am.

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:07:23(இந்திய நேரம்)