தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAleRi KaTikaiyAr-kAleRi KaTikaiyAr

kAleRi kaTikaiyAr

267. pAlai
irug kaN jAlattu INTu payap peru vaLam
orugkuTan iyaivatuAyinum, karumpin
kAl eRi kaTikaik kaN ayinRanna
vAl eyiRu URiya vacai il tIm n'Irk
kOl amai kuRun' toTik kuRumakaL oziya,
ALvinai marugkil piriyAr - n'ALum
uRal muRai marapin kURRattu
aRan il kOL n'anku aRin'ticinOrE.
'mEln'inRum ATavar poruTkup pirin'tArAkalin, n'Amum poruTkup piritum' ennum n'ejciRku, n'ALatu cinmaiyum iLamaiyatu arumaiyum kURi, celavu azugkiyatu.- kAleRi k

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:43:48(இந்திய நேரம்)