தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAvan Mullaip PUtanAr-kAvan Mullaip PUtanAr

kAvan mullaip pUtanAr

104. pAlai
amma vAzi, tOzi! kAtalar,
n'Ul aRu muttin taN citar uRaippa,
tALit taN pavar n'AL A mEyum
pani paTu n'ALE, pirin'tanar;
piriyum n'ALum pala AkupavE!
pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuk kURiyatu; 'ciRiya uLLip periya maRakka vENTAvO?' enRa tOzikkuk kizatti kURiyatUum Am. - kAvanmullaip pUtanAr.

211. pAlai
am cil Oti Ay vaLai n'ekiza
n'on'tum, n'am aruLAr n'IttOrkku ajcal
ejcinam vAzi-tOzi!-ejcAtu
tIyn'ta marAattu Ogkal vej cinai
vEnil Or iNar tEnOTu Uti,
ArAtu peyarum tumpi
n'Ir il vaippin curan iRan'tOrE.
'iTaiccurattuk kavaluvana kaNTu, "n'ammai ARRAr" ena n'inain'tu mILvarkol?'enak kavanRa kizattikkut tOzi colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:43:55(இந்திய நேரம்)