தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MiLaip Perugkan'tan-miLaip Perugkan'tan

miLaip perugkan'tan

136. kuRijci
'kAmam kAmam' enpa; kAmam
aNagkum piNiyum anRE; n'uNagkik
kaTuttalum taNitalum inRE; yAnai
kuLaku menRu AL matam pOlap
pANiyum uTaittu, atu kANun'arp peRinE.
talaimakan pAgkaRku uraittatu. - miLaipperug kan'tan

204. kuRijci
'kAmam kAmam' enpa; kAmam
aNagkum piNiyum anRE; n'inaippin,
mutaic cuvaR kalitta muRRA iLam pul
mUtA taivan'tAgku,
virun'tE kAmam-perumtOLOyE!
talaimakaRkup pAgkan uraittatu. - miLaip perug kan'tan

234. mullai
cuTar cel vAnam cEppa, paTar kUrn'tu,
elluRu pozutin mullai malarum
mAlai enmanAr, mayagkiyOrE:
kuTumik kOzi n'eTu n'akar iyampum
perum pular viTiyalum mAlai;
pakalum mAlai-tuNai ilOrkkE.
paruva varavinkaN tOzikkuk kizatti uraittatu. - miLaipperug kan'tan

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:57:07(இந்திய நேரம்)