தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Izai ANin'tu Iyal-izai ANin'tu Iyal

izai aNin'tu iyal

345. n'eytal
izai aNin'tu iyalvarum koTujci n'eTun' tEr
varai maruL n'eTu maNal tavirttanir acaiit
tagkinir Ayin, tavaRO-takaiya
tazai tAz alkul ivaL pulampu akala-
tAzai taiiya tayagkutiraik koTug kazi
izumena olikkum AgkaN
perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE?
pakal van'tu ozukuvAnait tOzi 'irA vA' enRatu. - aNTar makan kuRuvazuti

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:21:17(இந்திய நேரம்)