தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ezil Mika UTaiyatu-ezil Mika UTaiyatu

ezil mika uTaiyatu

247. kuRijci
ezil mika uTaiyatu; Igku aNippaTUum;
tiRavOr ceyvinai aRavatu Akum;
kiLaiyuTai mAn'tarkkup puNaiyumAr iv, ena
Agku aRin'ticinE-tOzi!-vEgkai
vIyA men cinai vI uka, yAnai
Ar tuyil iyampum n'ATan
mArpu urittu Akiya maRu il n'aTpE.
kaTin'akart teLivu vilagkinamai aRiya, tOzi kURiyatu; varaivu uTanpaTTa tOzi talaimakaTkuk kURiyatUum Am. - cEn'tampUtan.

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:25:10(இந்திய நேரம்)