தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PerugkaTaR Karaiyatu...n'Ittun'Ir-perugkaTaR Karaiyatu...n'Ittun'Ir

perugkaTaR karaiyatu...n'Ittun'Ir

313. n'eytal
perug kaTaR karaiyatu ciRuveN kAkkai
n'Ittu n'Ir irug kazi irai tErn'tu uNTu,
pUk kamaz potumparc cEkkum tuRaivanoTu
yAttEm; yAttanRu n'aTpE;
avizttaRku aritu; atu muTin'tu amain'tanRE.
iravukkuRi van'tu ozukug kAlattut talaimakanatu varavu uNarn'tu, 'paNpilar' enRu iyaRpazitta tOzikku, 'avarOTu piRan'ta n'aTpu aziyAta n'aTpanRO!' enRu,ciRaippu

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:54:02(இந்திய நேரம்)