தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

61-70

61-70

61
n'aRu vaTi mAattu viLain'tu uku tIm pazam
n'eTu n'Irp poykait tuTumena vizUum,
kai vaN matti, kazAar anna
n'allOr n'allOr n'ATi,
5
vatuvai ayara virumputi n'IyE.
'vatuvai ayarn'tAL oru parattaiyaic cil n'ALil viTTu, maRRoru parattaiyai vatuvai ayarn'tAn' enpatu aRin'ta talaimakaL avan manaivayin pukkuzip pulan'tALAka,'itu maRaittaRku aritu' ena uTanpaTTu, 'ini

62
in'tira vizavil pUvin anna
pun talaip pETai vari n'izal akavum
iv Ur magkaiyart tokuttu, ini
ev Ur n'inRanRu makizn'a! n'in tErE?
ituvum atu. 2

63
poykaip paLLip pulavu n'ARu n'Irn'Ay
vALai n'AL irai peRUum Ura!
em n'alam tolaivatu Ayinum
tunnalam peruma! piRart tOyn'ta mArpE.
parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanOTu talaimakaL pulan'tu kURiyatu. 3

64
alamaral AyamoTu amartuNai tazIi
n'alam miku putup punal ATa, kaNTOr
oruvarum iruvarum allar;
palarE teyya; em maRaiyAtImE.
talaimakan parattaiyarOTu punalATinAn enpatu aRin'ta talaimakaL avan maRaittuzic colliyatu. 4

65
karumpu n'aTu pAttiyil kalitta Ampal
curumpu paci kaLaiyum perum punal Ura!
putalvanai InRa em mEni
muyagkanmO teyya; n'in mArpu citaippatuvE.
ARRAmaiyE vAyilAkap pukka talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. 5

66
uTalinen allEn; poyyAtu uraimO:
yAr avaL, makizn'a! tAnE tEroTu,
taLar n'aTaip putalvanai uLLi, n'in
vaLa manai varutalum vauviyOLE?
putalvanaip piriyAtavan pirin'tu, puRattut tagki, van'tAnAka, avanOTu pulan'tu talaimakaL colliyatu. 6

67
maTavaL amma, n'I inik koNTOLE
'tannoTu n'ikarA ennoTu n'ikarip
peru n'alam tarukkum' enpa: virimalart
tAtu uN vaNTinum palarE,
5
Oti oL n'utal pacappittOrE.
talain'inRu ozukappaTAn'inRa parattai puRan uraittAL enak kETTa talaivi talaimakan van'tuzi, avaL tiRattArAy n'inRu ozukum vAyilkaL kETpac colliyatu. 7

68
kanni viTiyal, kaNaik kAl Ampal
tAmarai pOla malarum Ura!
pENALO n'in peNTE
yAn tan aTakkavum, tAn aTagkalaLE?
parattai tAn talaimakaLaip puRagkURi vaittu, tannait talaimakaL puRagkURinALAkap piRarkkuk kURinamai kETTa talaivi talaimakaRkuc colliyatu. 8

69
kaNTanem allamO, makizn'a! n'in peNTE?
palar ATu perun' tuRai, malaroTu van'ta
taN punal vaNTal uyttena,
uNkaN civappa, azutu n'inROLE!
talaimakan petumpaip paruvattAL oru parattaiyaik kaLavil maNan'tu ozukukinRatanai aRin'ta talaimakaL, 'tanakku illai' enRu avan maRaittuzic colliyatu. 9

70
pazanap pal mIn arun'ta n'Arai
kazani marutin cennic cEkkum
mA n'Irp poykai yANar Ura!
tUyar; n'aRiyar n'in peNTir:
5
pEey anaiyam, yAm; cEy payan'tanamE.
parattaiyarOTu pozutu pOkki n'eTitu tuyttu van'ta talaimakanOTu talaimakaL pulan'tu colliyatu. 10

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:53:55(இந்திய நேரம்)