தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

121-130

121-130

121
kaNTikum allamO, koNka! n'in kELE?
muNTakak kOtai n'anaiya,
teN tiraip pauvam pAyn'tu n'inROLE!
parattai talaimakaRkuc colliyatu; 'petumpaip paruvattAL oru parattaiyOTu kUTi maRain'tu ozukAn'inRAn' enpatu aRin'tu talaivi pulan'tuzi, 'it tavaRu en mATTu ilai; n'I ip pulaviyai n'Ikka vENTum' enRu

122
kaNTikum allamO, koNka! n'in kELE?
oL izai uyar maNal vIzn'tena,
veLLAg kurukai vinavuvOLE! 2

123
kaNTikum allamO, koNka! n'in kELE?
oN n'utal Ayam Arppa,
taNNen perul kaTal tirai pAyvOLE! 3

124
kaNTikum allamO, koNka! n'in kELE?
vaNTaR pAvai vauvalin,
n'uN poTi aLaiik kaTal tUrppOLE! 4

125
kaNTikum allamO, koNka! n'in kELE?
teN tirai pAvai vauva,
uNkaN civappa azutu n'inROLE! 5

126
kaNTikum allamO, koNka! n'in kELE?
uNkaN vaNTinam moyppa,
teN kaTal perun' tirai mUzkuvOLE! 6

127
kaNTikum allamO, koNka! n'in kELE?
tumpai mAlai iLa mulai
n'uN pUN Akam vilagkuvOLE! 7

128
kaNTikum allamO, koNka! n'in kELE?
uRAa vaRu mulai maTAa,
uNNAp pAvaiyai UTTuvOLE! 8

129
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(in'tap pATal kiTaikkappeRavillai) 9

130
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(in'tap pATal kiTaikkappeRavillai) 10

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:54:38(இந்திய நேரம்)