தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

311-320

311-320

311
vEgkai koyyun'ar pajcuram viLippinum,
Ar iTaic celvOr ARu n'ani verUum
kATu iRan'tanarE kAtalar;
'n'ITuvarkol' ena n'inaiyum, en n'ejcE!
'ARRatu arumai n'inain'tu, n'I ARRAyAtal vENTa; avar avvazi muTiyac cenRAr' enRa tOzikkut talaimakaL colliyatu. 1

312
aRam cAliyarO! aRam cAliyarO!
vaRan uNTAyinum, aRam cAliyarO!
vAL vanappu uRRa aruvik
kOL val ennaiyai maRaitta kunRE.
uTanpOyina talaimakaL mINTu van'tuzi, 'n'in aiyanmAr pin turan'tu van'ta iTattu n'ikazn'tatu ennai?' enRa tOzikku n'ikazn'tatu kURi, talaimakan maRaitaRku utavi ceyta malaiyai vAzttiyatu. 2

313
teRuvatu amma, n'um makaL viruppE
uRu tuyar avalamoTu uyir celac cAay,
pAzpaTu n'ejcam paTar aTak kalagka,
n'ATu iTai vilagkiya vaippin
5
kATu iRan'tanaL, n'am kAtalOLE!
talaimakaL puNarn'tu uTanpOkiyavazi, cevili ARRAmai kaNTa n'aRRAy avaTkuc colliyatu. 3

314
'avir toTi koTpa, kazutu pukavu ayara,
karug kaN kAkkaiyoTu kazuku vicumpu akava,
ciRu kaN yAnai AL vIzttut tiritarum
n'IL iTai aruj curam' enpa n'am
5
tOL iTai munin'ar cenRa ARE.
talaimakan pirin'tuzi, avanuTan pOy mINTAr vaziyatu arumai tagkaLil kURak kETTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. 4

315
pAyal koNTa pani malar n'eTug kaN
pUcal kELAr cEyar enpa
izai n'ekiz cellal uRIi,
kazai mutir cOlaik kATu iRan'tOrE.
collAtu talaimakan pirin'tuzi, talaimakaL vERupATu kaNTa tOzi iragkic colliyatu. 5

316
pon cey pANTil polagkalam n'an'ta,
tEr akal alkul av vari vATa,
iRan'tOrmanRa tAmE piRagku malaip
pul arai Omai n'ITiya
5
puli vazagku atara kAnattAnE.
talaimakaL melivukku n'on'tu, talaimakan pirivinkaN tOzi kURiyatu. 6

317
cUzkam vammO tOzi! pAzpaTTup
paitu aRa ven'ta pAlai veg kATTu
aruj curam iRan'tOr tEettuc
cenRa n'ejcam n'ITiya poruLE!
talaimakan pirin'tu n'ITTittuzi, n'ejcinait tUtu viTTa talaimakaL, atu vArAtu tAzttuzi, tOzikkuc colliyatu. 7

318
Ay n'alam pacappa, arum paTar n'aliya,
vEy maruL paNait tOL vil izai n'ekiza,
n'acai n'ani konROr manRa vicai n'imirn'tu
OTu eri n'aTan'ta vaippin,
5
kOTu uyar piRagkal, malai iRan'tOrE.
'n'ammaip piriyAr' enRu karutiyirun'ta talaimakaL, avan pirin'tuzi, iragkic colliyatu. 8

319
kaN pora viLagkiya katir teRu vaippin,
maN purai perukiya maram muLi kAnam
iRan'tanarO n'am kAtalar?
maRan'tanarOtil maRavA n'ammE?
talaimakan pirin'tuzi, avan uNarttAtu pirin'tamai kURiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. 9

320
muL arai ilavattu oL iNar vAn pU,
muzagkuazal acaivaLi eTuppa, vAnattu
urumup paTu kanalin iru n'ilattu uRaikkum
kavalai aruj curam pOyinar
5
taval il aru n'Oy talaittan'tOrE.
talaimakan pirin'tuzic curattu vemmai n'inain'tu, talaimakaL colliyatu. 10

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:56:53(இந்திய நேரம்)