தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

IrugkOn OllaiyAyan CegkaNNanAr-irugkOn OllaiyAyan CegkaNNanAr

irugkOn ollaiyAyan cegkaNNanAr

279. pAlai
'n'aTTOr inmaiyum, kELir tunpamum,
oTTAtu uRaiyun'ar perukkamum, kANUu,
oru pati vAztal ARRupatilla
pon avir cuNagkoTu ceRiya vIgkiya
5
men mulai muRRam kaTavAtOr' ena,
n'aLLen kagkulum pakalum, iyain'tu iyain'tu
uLLam pottiya uram cuTu kUr eri
ALvinai mAriyin aviyA, n'ALum
kaTaRu uzan'tu ivaNam Aka, paTar uzan'tu
10
yAgku AkuvaLkol tAnE tIm toTai
viLari n'arampin n'ayavaru cIRiyAz
mali pUm pogkar makiz kuraR kuyiloTu
puNar tuyil eTuppum punal teLi kAlaiyum
n'ammuTai matukaiyaL Aki, aNi n'aTai
15
anna mAN peTaiyin menmela iyali,
kaiyaRu n'ejcinaL, aTaitarum
mai Ir Oti mAayOLE?
poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -irugkOn ollaiyAyan cegkaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:26:54(இந்திய நேரம்)