தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

UvAk KaNNUrp PullagkIranAr-uvAk KaNNUrp PullagkIranAr

uvAk kaNNUrp pullagkIranAr

146. marutam
vali miku munpin aNNal EeRu
pani malarp poykaip pakal cela maRuki,
maTak kaN erumai mAN n'Aku tazIi,
paTappai n'aNNi, pazanattu alkum
5
kali makiz Uran oli maNi n'eTun' tEr,
oL izai makaLir cEri, pal n'AL
iyagkal AnAtuAyin; vayagkizai
yArkol aLiyaLtAnE em pOl
mAyap parattan vAymozi n'ampi,
10
vaLi porat tuyalvarum taLi pozi malarin
kaNpani Akattu uRaippa, kaN pacan'tu,
Ayamum ayalum maruLa,
tAy Ompu Ayn'alam vENTAtOLE?
vAyil vENTic cenRa pANaRkut talaimakaL vAyil maRuttatu.-uvarkkaNNUrp pullagkIranAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:27:46(இந்திய நேரம்)