தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

URaiyUr MutukUttanAr-uRaiyUr MutukUttanAr

uRaiyUr mutukUttanAr

137. pAlai
ARu cel vampalar cERu kiLaittu uNTa
ciRu pal kENip piTi aTi n'acaii,
kaLiRu toTUuk kaTakkum kAnyARRu attam
cenRu cErpu ollAr Ayinum, n'inakkE
5
venRu eRi muracin viRaR pOrc cOzar
in kaTug kaLLin uRan'tai AgkaN,
varupunal n'eritarum ikukaraip pEriyARRu
uruva veN maNal muruku n'ARu taN poziR
pagkuni muyakkam kazin'ta vazin'AL,
10
vI ilai amanRa maram payil iRumpil
tI il aTuppin aragkam pOla,
perum pAzkoNTanRu, n'utalE; tOLum,
tOLA muttin teN kaTaR porun'an
tiN tErc ceziyan poruppiR kavAan
15
n'al ezil n'eTu vEy puraiyum
tol kavin tolain'tana; n'OkO yAnE.
'talaimakan piriyum' enak karuti vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- uRaiyUr
mutukUttanAr

329. pAlai
pUg kaNum n'utalum pacappa, n'Oy kUrn'tu,
Igku yAn varun'tavum, n'Igkutal tuNin'tu,
vAztal vallun'ar Ayin, kAtalar
kuvin'ta kurampai am kuTic cIRUr,
5
paTu maNi iyampap pakal iyain'tu, umaNar
koTu n'ukam piNitta ceg kayiRRu ozukaip
pakaTu ayAk koLLum vem munait tukaL tokuttu,
eRi vaLi cuzaRRum attam, ciRitu acain'tu,
EkuvarkollO tAmE pAy koLpu,
10
uRu verin' oTikkum ciRu varik kuru
n'eTu n'al yAnai n'Ir n'acaikku iTTa
kai kaRittu uraRum mai tUgku iRumpil,
puli pukku Inum vaRuj cunai,
pani paTu cimaiyap pal malai iRan'tE?
piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu; pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - uRaiyUr mutukUttanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:28:08(இந்திய நேரம்)