தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Erumai VeLiyanAr-erumai VeLiyanAr

erumai veLiyanAr

73. pAlai
pinnoTu muTitta maNNA mucci
n'ey kani vIz kuzal akappaTat taii;
veruku iruL n'Okkiyanna katir viTupu
oru kAz muttam iTaimulai viLagka,
5
vaNagkuRu kaRpoTu maTam koLac cAay,
n'in n'Oyt talaiyaiyum allai; teRuvara
'en AkuvaLkol, aLiyaLtAn?' ena,
en azipu iragkum n'innoTu yAnum
ARu anRu ennA vERu al kATci
10
iruvEm n'am paTar tIra varuvatu
kANiya vammO kAtal am tOzi!
koTi piNagku arila iruL koL n'Akam
maTi patam pArkkum, vayamAn tuppin,
Enal am ciRutinaic cENOn kaiyataip
15
piTik kai amain'ta kanal vAyk koLLi
viTu poRic cuTarin minni, avar
cenRa tEettu n'inRatAl, mazaiyE.
talaimakan poruLvayiR pirikinRAn kuRitta paruva varavu kaNTu azin'ta talaimakaTkut tOzi colliyatu. - erumai veLiyanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:28:30(இந்திய நேரம்)