தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

OllaiyUr Tan'ta PUtappANTiyan-ollaiyUr Tan'ta PUtappANTiyan

ollaiyUr tan'ta pUtappANTiyan

25. pAlai
"n'eTug karaik kAnyARRuk kaTum punal cAay,
avir aRal koNTa viravu maNal akan tuRait
taN kayam n'aNNiya poziltoRum, kAjcip
pain' tAtu aNin'ta pOtu mali ekkar,
5
vatuvai n'ARRam putuvatu kajala,
mA n'anai kozutiya maNi n'iRa irug kuyil
paTu n'A viLi yAnaTun'inRu, alkalum
uraippa pOla, Uz koLpu kUva,
inac citar ukutta ilavattuAgkaN,
10
cinaip pUg kOgkin n'uN tAtu pakarn'ar
pavaLac ceppil pon corin'tanna,
ikazun'ar ikazA iLa n'AL amaiyam
ceytOr manRa kuRi" ena, n'I n'in
paital uNkaN pani vArpu uRaippa,
15
vArAmaiyin pulan'ta n'ejcamoTu,
n'Oval, kuRumakaL! n'Oyiyar, en uyir!' ena,
melliya iniya kURi, vallE
varuvar vAzi tOzi! porun'ar
cel camam kaTan'ta vil kezu taTak kaip
20
potiyiR celvan, polan'tErt titiyan,
in icai iyattin kaRagkum
kalmicai aruviya kATu iRan'tOrE.
paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ollaiyUr tan'ta pUtap pANTiyan

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:29:14(இந்திய நேரம்)