தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaTiyalUr Uruttirag KaNNanAr-kaTiyalUr Uruttirag KaNNanAr

kaTiyalUr uruttirag kaNNanAr

167. pAlai
vayagku maNi poruta vakaiamai vanappin
pacug kAz alkul mAayOLoTu
vinai vanappu eytiya punai pUj cEkkai,
viN poru n'eTu n'akart tagki, inRE
5
initu uTan kazin'tanRumannE; n'ALaip
porun'tAk kaNNEm pulampu van'tu uRutarac
cEkkuvamkollO, n'ejcE! cAttu eRin'tu
atar kUTTuNNum aNagkuTaip pakazik
koTu vil ATavar paTu pakai verIi,
10
Ur ezun'tu ulaRiya pIr ezu mutu pAz,
murugkai mEyn'ta perug kai yAnai
verin' Ogku ciRu puRam urija, olki
iTTikai n'eTuj cuvar viTTam vIzn'tena,
maNip puRAt tuRan'ta maram cOr mATattu
15
ezutu aNi kaTavuL pOkalin, pullenRu
ozukupali maRan'ta mezukAp pun tiNaip
pAl n'Ay tuLLiya paRaikkaT ciRRil,
kuyil kAz citaiya maNTi, ayil vAyk
kUr mukac citalai vEyn'ta
20
pOr maTi n'al iRaip potiyilAnE?
talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu. -kaTiyalUr uruttiragkaNNanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 00:29:36(இந்திய நேரம்)